Artikeln publicerades 3 september 2019

Hur läser Miva av den fjärravlästa vattenmätaren?

Mätarställningen skickas via radiosignaler till Miva. Antingen läser vi av vattenmätaren via antenner som är uppsatta på olika ställen eller via ”drive-by”, då vi åker förbi med bil och samlar in mätvärdet via radio. Detta sker i de flesta fall varje månad, men kan även ske mer sällan. I vissa fall kan placeringen av vattenmätaren eller fastighetens placering i geografin försvåra avläsningen, vilket gör att vi inte får in ett värde minst varje månad.

Hjälpte informationen på sidan dig?