Artikeln publicerades 3 september 2019

Hur läser Miva av den fjärravlästa vattenmätaren?

Mätarställningen skickas via radiosignaler till Miva. Antingen läser vi av vattenmätaren via antenner som är uppsatta i närheten eller via så kallad ”drive-by”, då vi åker förbi med bil och samlar in mätvärdet via radio. Detta sker i de flesta fall varje månad, men kan även ske mer sällan. I vissa fall kan placeringen av vattenmätaren i källaren eller husets geografiska placering försvåra avläsningen, vilket gör att vi inte får in ett värde minst varje månad. Vi jobbar med att bygga ut systemet för fjärravläsning för att se till att alla mätarvärden kommer in med automatik. Kontrollera dina fakturor så ser du när mätaren senast lästes av. Vill du lämna kompletterande mätarställningar kan du själv läsa och mätaren och kontakta vår kundservice.

Hjälpte informationen på sidan dig?