Artikeln publicerades 9 augusti 2019

Är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för utsläpp till ledningsnätet?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig mot Miva som huvudman för vatten- och avloppsledningsnät.

Hjälpte informationen på sidan dig?