Artikeln publicerades 8 augusti 2019

Min nära släktning har avlidit, vad gör jag med hans/hennes abonnemang för va och hushållsavfall?

Du kontaktar vår kundservice för att registrera abonnemanget som ett dödsbo samt uppger namn och adress till någon som ansvarar för dödsboet. Det innebär att fakturor fortsättningsvis kan betalas från dödsboet.

Om inte detta görs kommer fakturorna att fortsätta att skickas i den avlidnes namn och adress. När betalning inte inkommer går fakturorna vidare till det företag som sköter Mivas kravverksamhet och inkassokrav kommer att skickas ut.

Hjälpte informationen på sidan dig?