Tack!

Vi har nu tagit emot dina anmärkningar på din fastighets anslutning till Mivas avloppsledningssystem. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt för att informera om eventuella orsaker och åtgärder som kommer att vidtas.

Vänliga hälsningar
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Driftinformation

Vanliga frågor

Vattnet är avstängt på grund av utebliven betalning, vad gör jag?
Läs svaret här