Nyttiga länkar

Här har vi samlat länkar till organisationer och myndigheter som är verksamma inom vatten och avlopp samt avfall och återvinning.

Vatten & Avlopp

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet.

Föreningen Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Föreningen Vatten är en rikstäckande ideell, politiskt obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård för vår gemensamma miljö.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kemikalieinspektionen (KemI) är en central tillsynsmyndighet som bl.a. ansvarar för kemikaliekontrollen samt arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. KemI sorterar under Miljödepartementet.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse och är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor. Livsmedelsverket sorterar under Jordbruksdepartementet.

Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenskt Vatten företräder va-verken och va-bolagen i Sverige. Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka va-verksamhetens roll i samhället. De organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor och stöder teknikutveckling och utformning av nya va-lösningar.

Avfall & Återvinning

Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Batteriåtervinningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På webbplatsen Batteriåtervinningen kan du se var närmaste insamlingsplats finns för batterier, ta del av frågor och svar om batterier mm. Batteriåtervinningen ansvarar för att informera om varför det är så viktigt att återvinna batterier.

El-Kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
El-Kretsen är näringslivets servicebolag och har som uppgift att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier.

FTI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen)
Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) uppgift är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. FTI har ett rikstäckande insamlingssystem och erbjuder företag att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Hallå konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljöutmärkelser.

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är deras viktigaste arbetsområden.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling. Större delen av verksamheten riktas till andra myndigheter, kommuner, företag och organisationer. Naturvårdsverket ger vägledning, fördelar resurser till olika miljösatsningar och rapporterar om miljötillståndet mm.

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Recycla.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Recycla.se är en återvinningsportal som förutom information om olika typer av restprodukter även innehåller information om alla återvinningscentraler, återvinningsstationer och återvinningsföretag i Sverige. Innehåller tjänst för att enkelt komma i kontakt med kvalitetssäkrade bolag för hämtning och återvinning av restprodukter.

Returpack
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Returpack är samlingsnamnet för de båda bolagen Returpack-Burk Svenska AB och Returpack-Pet Svenska AB. De två bolagen ansvarar för det svenska pantsystemet för aluminiumburkar och PET-flaskor, och verkar under det gemensamma namnet och varumärket Returpack. De ser till att varje pantad burk och flaska så småningom blir till en ny.

Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket,
El-kretsen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen och Avfall Sverige.

Svensk GlasÅtervinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svensk Glasåtervinning sorterar, krossar och förädlar gammalt glas till en ny råvara. Svensk Glasåtervinning har fått glasproducenternas uppdrag att organisera och genomföra insamling och återvinning av uttjänta glasförpackningar.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.