Nyttiga länkar

Här har vi samlat länkar till organisationer och myndigheter som är verksamma inom vatten och avlopp samt avfall och återvinning.

Vatten & Avlopp

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet.

Föreningen Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föreningen Vatten är en rikstäckande ideell, politiskt obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård för vår gemensamma miljö.

Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kemikalieinspektionen (KemI) är en central tillsynsmyndighet som bl.a. ansvarar för kemikaliekontrollen samt arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. KemI sorterar under Miljödepartementet.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse och är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor. Livsmedelsverket sorterar under Jordbruksdepartementet.

Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenskt Vatten företräder va-verken och va-bolagen i Sverige. Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka va-verksamhetens roll i samhället. De organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor och stöder teknikutveckling och utformning av nya va-lösningar.

Avfall & Återvinning

Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Batteriåtervinningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På webbplatsen Batteriåtervinningen kan du se var närmaste insamlingsplats finns för batterier, ta del av frågor och svar om batterier mm. Batteriåtervinningen ansvarar för att informera om varför det är så viktigt att återvinna batterier.

El-Kretsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
El-Kretsen är näringslivets servicebolag och har som uppgift att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier.

FTIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen)
Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) uppgift är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. FTI har ett rikstäckande insamlingssystem och erbjuder företag att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Hallå konsumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljöutmärkelser.

Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är deras viktigaste arbetsområden.

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling. Större delen av verksamheten riktas till andra myndigheter, kommuner, företag och organisationer. Naturvårdsverket ger vägledning, fördelar resurser till olika miljösatsningar och rapporterar om miljötillståndet mm.

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Recycla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Recycla.se är en återvinningsportal som förutom information om olika typer av restprodukter även innehåller information om alla återvinningscentraler, återvinningsstationer och återvinningsföretag i Sverige. Innehåller tjänst för att enkelt komma i kontakt med kvalitetssäkrade bolag för hämtning och återvinning av restprodukter.

Returpack
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Returpack är samlingsnamnet för de båda bolagen Returpack-Burk Svenska AB och Returpack-Pet Svenska AB. De två bolagen ansvarar för det svenska pantsystemet för aluminiumburkar och PET-flaskor, och verkar under det gemensamma namnet och varumärket Returpack. De ser till att varje pantad burk och flaska så småningom blir till en ny.

Sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket,
El-kretsen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen och Avfall Sverige.

Svensk GlasÅtervinninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svensk Glasåtervinning sorterar, krossar och förädlar gammalt glas till en ny råvara. Svensk Glasåtervinning har fått glasproducenternas uppdrag att organisera och genomföra insamling och återvinning av uttjänta glasförpackningar.

Driftinformation