Låna eller hyr mera

#21 Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen.