Personuppgiftsansvarig

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 350, 891 28 Örnsköldsvik, organisationsnummer 556767-2695 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Örnsköldsviks kommunkoncern har ett gemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, Örnsköldsviks kommun, e-post dataskyddsombud@ornskoldsvik.se, tfn 0660-880 00.

Driftinformation