Filmer

En bild säger mer än tusen ord och vad kan då en film göra? Ibland kan det vara svårt att i text förklara hur saker och ting fungerar. Risken är att det känns onödigt krångligt och komplicerat. Därför försöker vi allt oftare att sammanfatta matnyttig information med hjälp av film. Här samlar vi alla våra filmer.

NY FILM! Befolkningsmängd och yta - så påverkas va-taxan

En film om hur kostnader för vatten och avlopp inte kan jämföras mellan kommuner. Med hjälp av sockerbitar och nyckelband förklaras skillnader i ledningslängd och befolkning i olika kommuner och varför taxan kan bli så olika.

Avfallstrappan - Handla mindre och använd saker längre

En film om hur vi kan minska avfallet och bli bättre på att handla mindre och återanvända.

Avlopp - Bara kiss, bajs och toalettpapper

En film om vad du får spola ner i avloppet och varför det är viktigt.

Avlopp - Så fungerar ett avloppsreningsverk

En film om hur ett avloppsreningsverk fungerar. Följ tre elever genom reningsstegen på Bodums avloppsreningsverk och lyssna till deras klasskamrater som är experter på allt som har med avlopp att göra. Innehåller roligt test för de yngre barnen.

Elavfall - Insamlingsskåp för smått elavfall

En film om insamlingskåp för smått elavfall som på försök finns på tre platser i Örnsköldsviks kommun. I skåpen kan privatpersoner lämna batterier, lampor och smått elavfall som mobiltelefoner, hörlurar och USB-minnen.

Fett - Återvinn matfett och matolja med fettratten

En film som visar hur enkelt du återvinner matfett och matolja genom att samla det i en flaska och lämna till Må återvinningscentral.

Matavfall - Matavfallsinsamling

En film om hur matavfallet som samlas in i Örnsköldsviks kommun transporteras och återvinns.

Miva - Vi får din vardag att fungera

Tänk om dina sopor inte hämtades. Tänk om din toalettspolning gick rätt ut i närmaste vattendrag. Eller tänk om det inte fanns vatten att spola med. Hur skulle din vardag och vårt samhälle se ut då?

På Miva jobbar vi inte bara med vatten och avfall, utan vi säkrar morgondagens samhälle. Vi har ett långsiktigt uppdrag för ögonen. Något självklart och kanske inte så sensationellt. Eller något alldeles, alldeles fantastiskt. Något som får din vardag att fungera.

Miva - Vi är Miva

En film om Mivas ledstjärnor och exempel på hur vi lever efter dem. Det är våra fyra ledstjärnor som ska styra oss i rätt riktning.

Penslar - Penseltvätt

En kort film om hur du rengör dina penslar på bästa sätt

Vattenmätare - Fjärravlästa vattenmätare

En film om hur våra nya fjärravlästa vattenmätare fungerar och vad du som fastighetsägare bör tänka på inför bytet.

Värmeljus - Återvinna värmeljuskoppar

En kort film om hur du återvinner värmeljuskoppar på rätt sätt.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.