Så debiteras vatten och avlopp

Skillnad mellan beräknad och faktisk förbrukning

För vatten och avlopp debiteras en beräknad förbrukning utifrån när din vattenmätare senast avlästes och mätarställningen rapporterades till oss.

Om det var länge sedan du senaste rapporterade mätarställningen till oss kan skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den förbrukning som du faktiskt haft bli stor. Då kommer du också att faktureras ett högre retroaktivt belopp på nästa faktura.

Vår rekommendation är därför att läsa av och rapportera mätaställningen minst en gång per år.

Läs mer om hur debiteringen av beräknad respektive faktisk förbrukning redovisas på din faktura i vår fakturaförklaring

Läs mer om hur du läser av och rapporterar vattenmätarställning

 

Driftinformation