Reparation av stålspont vid Slussen i Hörnett/Svedjeholmen

Uppdaterad information 17 september 2021:
Arbetet har dragit ut något på tiden och därför kommer gångbanorna över slussen att vara avstängda längre än vad vi tidigare informerat. Fram till den 3 december kommer gångbanorna därför fortsatt att vara helt avstängda.

Uppdaterad information 24 juni 2021:
Idag och fram till den 15 augusti är gångbanorna över Slussen tillfälligt öppna. Vi påminner dock om att passera över slussen utan uppehåll för att inte hindra pågående arbete i onödan. Vid vissa arbetsmoment finns vakt på plats som ber dig vänta en kort stund innan passage.

Uppdaterad information 7 juni 2021:
Enligt tidigare information kommer gångbanorna över slussen att vara öppna en stor del av sommaren, men däremot kommer de att öppnas något senare än planerat. Öppning sker den 24 juni och gångbanorna hålls då öppna fram till den 15 augusti.

Information 27 april 2021:
Vecka 17–37 renoveras stålsponten på båda sidor av Slussen i Hörnett/Svedjeholmen. Under perioden är slussen en arbetsplats, vilket påverkar möjligheten att passera över slussen.

26/4–23/6 är gångbanorna helt avstängda.
24/6–15/8 är gångbanorna öppna.
16/8–19/9 är gångbanorna helt avstängda.

Vi påminner om att all passage via slussen till fots som vanligt alltid sker på egen risk.

Båtslussen öppnar för säsongen den 15 maj och kommer därefter att vara öppen under hela renoveringsarbetet. Men vi uppmanar till särskild försiktighet vid slussning. Säkerställ att du har kontakt med personalen när du befinner dig minst 50 meter från slussinloppet.

Frågor eller funderingar?
Slussen sköts av Domsjö Vatten AB, som är ett dotterbolag till Miva. För frågor, ring 0660-756 91.