Ombyggnadsarbete Tredje Tvärgatan

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion genomför Miva underhållsarbete av vatten- och avloppsledningar vid Tredje Tvärgatan.

Ledningsarbetet påbörjas vecka 43 2021 och beräknas pågå till vecka 5 2022.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Kontakt under ledningsarbetet
Kjell Edlund, arbetsledare Miva, 070-377 11 36

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330