Ombyggnadsarbete Sandviksvägen i Husum (egen regi)

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion genomför Miva underhållsarbete av vattenledningar i anslutning till Sandviksvägen i Husum.

Ledningsarbetet påbörjas vecka 8 2021 och beräknas pågå fram till vecka 21 2021.

Schaktarbeten för ledningar kommer att utföras fram till förbindelsepunkt och kan innebära ett visst intrång på berörda fastigheter.

Vi vill påminna om att driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid större planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330