Senast publicerad 2014-06-12 | Åtgärdat

Vattenläcka i Kornsjö

Uppdaterad information 2013-06-20, 10.40
Samtliga vattenprover som tagits i Kornsjö-området ser bra ut och de boende kan därmed använda dricksvattnet som vanligt utan att koka det. Miva vill också framföra ett stort tack till de som berörts av vattenproblemen runt Kornsjö. Deras hjälp och tålamod har varit mycket värdefull i arbetet med att komma till rätta med problemen.

Uppdaterad information 2013-06-19, 15.25  
De senaste dagarnas vattenproblem i Kornsjö-området är nu åtgärdade och vattendistributionen har återgått till det normala. Dock kvarstår rekommendationen att koka vatten för förtäring i hela det ursprungliga området. Ny information om vattnet behöver kokas lämnas under morgondagen.

Uppdaterad information 2013-06-19, 08.00 
Sent igår kväll lokaliserades ytterligare en läcka i närheten av Blåvik. Med stor sannolikhet är detta huvudläckan och efter nattens reparationsarbete har nu alla i hela området vatten. Precis som vanligt efter en åtgärdad läcka kan dock vattnet vara missfärgat, vilket beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna i samband med avstängningarna. Rekommendationen att koka vatten för förtäring gäller tills vidare i hela det ursprungliga området. Ny information lämnas under dagen.

Uppdaterad information 2013-06-18, 18.00
Ytterligare en läcka har lokaliserats i Östersel och det finns gott hopp om att läckan kan vara orsaken till den senaste tidens problem i området. Arbete pågår nu med att åtgärda läckan. Boende i Östersel och Mjäla är för närvarande utan vatten och kommer så vara fram till imorgon. Med anledning av det flyttas tanken med dricksvatten från Västanåskolan till parkeringsfickan vid Östersel 112, se karta nedan. För tillfället finns alltså vattentankar på parkeringsfickan vid Östersel 112 samt vid Föreningshuset i Vik. Rekommendationen att koka vatten för förtäring gäller tills vidare i hela det ursprungliga området eftersom vattenledningarna blir trycklösa i samband med att läckor åtgärdas. Ny information kommer under morgondagen.

Uppdaterad karta över placering av tankar med dricksvatten

Uppdaterad karta över placering av tankar med dricksvatten

Uppdaterad information 2013-06-18, 11.30
Ytterligare en läcka har lokaliserats i Blåvik och arbete pågår med att åtgärda den. Över lunch kommer boende i Östersel, Västersel och Mjäla att återfå vattnet i kranarna. Resultatet efter den åtgärdade läckan samt hur det påverkar nivån i reservoaren avgör om de boende i området kommer att ha vatten i kranarna även under eftermiddagen.

Uppdaterad information 2013-06-18, 10.20
Under natten har ytterligare en läcka lokaliserats i Näs och efter att den åtgärdats stiger nu nivån i reservoaren, men inte tillräckligt för att Östersel, Västersel och Mjäla ska återfå vattnet nu på förmiddagen. Det är viktigt att få upp nivån i reservoaren för att kunna utföra en effektiv läcksökning utan att riskera att ett större område blir helt utan vatten. För att underlätta läcksökningen under dagen vill vi därför uppmana de boende i hela det berörda området, se karta nedan, att vara återhållsam med vattenanvändningen. Tvätta exempelvis inte bilen eller vattna gräsmattan tills dess att problemen i området är åtgärdade. Även rekommendationen att koka vatten för förtäring gäller tills vidare i hela området eftersom vattenledningarna blir trycklösa i samband med att läckor åtgärdas.

Många undrar också hur så många läckor kan ha konstaterats i ett och samma område under en så kort tid. Det beror delvis på en grundlig läcksökning som gör att mindre läckor konstateras trots att det kanske funnits sedan tidigare.

Karta över området som berörs av vattenläckan i Kornsjö

Karta över området som berörs av vattenläckan i Kornsjö

Uppdaterad information 2013-06-18, 08.00
Läget oförändrat och informationen från igår eftermiddag gäller. Denna driftinformation uppdateras löpande.

Uppdaterad information 2013-06-17, 17:50
Vattennivån i reservoaren som försörjer området med dricksvatten sjunker fortfarande varför läcksökningen fortsätter. För att underlätta det fortsatta arbetet samt få upp nivån i reservoaren har de boende i Östersel, Västersel och Mjäla för närvarande inget vatten. Tankar med dricksvatten finns precis som tidigare placerade vid Föreningshuset i Vik samt på fotbollsplanen vid Västanåskolan. Beroende på nivån i reserovaren förväntas de boende i Östersel, Västersel och Mjäla åter ha vatten någon gång under morgondagen. Under morgondagen inkommer även de provsvar som visar om vattnet i hela det berörda området kan användas som vanligt utan att kokas.

Uppdaterad information 2013-06-17, 08.10
Ett par mindre läckor har åtgärdats under helgen. I Näs har också en läcka lokaliserats och den kommer att börja åtgärdas nu under morgonen. Fortfarande är boende i Östersel, Västersel och Mjäla utan vatten. De 50-tal hushåll i dessa områden kommer att få vatten i kranarna vid 9-tiden samtidigt som fortsatt läcksökning kommer att pågå då vi befarar ytterligare läcka i området. Säkerhetsåtgärden att koka vatten för förtäring kvarstår, se nedan. Denna driftinformation uppdateras löpande

Uppdaterad information 2013-06-16, 21.10
Vattenläckan är ännu inte lokaliserad och arbetet med att hitta den fortsätter under morgondagen. För de som är utan vatten finns tankar med dricksvatten placerade vid Föreningshuset i Vik samt på fotbollsplanen vid Västanåskolan. Kartan nedan visar det område som berörs av vattenläckan. Totalt finns cirka 450 personer i området varav ett stort antal är fritidshusägare. Klicka på kartan för att se den i större upplösning. På den större kartan framgår även vattentankarnas placering.

Läcksökningen innebär att vattenledningen i området är/kan blir trycklös vilket innebär att smutsigt vatten kan tränga in i ledningen. En säkerhetsåtgärd är därför att de som fortfarande har vatten ska koka vatten som ska användas för förtäring. Även de som så småningom återfår vattnet bör koka vatten till förtäring. Vatten för hygien kan användas som vanligt. Denna rekommendation gäller tills läckan är lokaliserad och åtgärdad samt provresultaten ser bra ut. Denna driftinformation uppdateras löpande.

Karta över området som berörs av vattenläckan i Kornsjö

Karta över området som berörs av vattenläckan i Kornsjö

Uppdaterad information 2013-06-16, 16.50
Vattenläckan är ännu inte lokaliserad och arbetet med att hitta den fortsätter under kvällen och morgondagen. För de som är utan vatten finns tankar med dricksvatten placerade vid Föreningshuset i Vik samt på fotbollsplanen vid Västanåskolan.

Läcksökningen innebär att vattenledningen i området är/kan blir trycklös vilket innebär att smutsigt vatten kan tränga in i ledningen. En säkerhetsåtgärd är därför att de som fortfarande har vatten ska koka vatten som ska användas för förtäring. Även de som så småningom återfår vattnet bör koka vatten till förtäring. Vatten för hygien kan användas som vanligt. Denna rekommendation gäller tills läckan är lokaliserad och åtgärdad samt provresultaten ser bra ut. Denna driftinformation uppdateras löpande.

Information 2013-06-15, 18.54
Just nu har vi en vattenläcka i Kornsjö som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i Kornsjö och Näs samt eventuellt intilliggande områden.

Arbetet med att laga vattenläckan pågår och beräknas vara klart under morgondagen söndag den 15 juni. Under kvällen och natten kommer vattnet att vara avstängt och en tank med dricksvatten finns därför placerad vid Föreningshuset i Vik.

Efter en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad 2014-06-12 av Lars Westberg

Vanliga frågor

Vad kostar e-faktura för mig som internetbankskund?
Läs svaret här