Senast publicerad 2019-09-26 | Åtgärdat

Rök i samband med undersökning av spillvattennätet i Bjästatjärn och Dal/Domsjö

För att effektivisera spillvattennätet som leder bort fastigheternas avloppsvatten kommer Miva att inventera befintliga anslutningar till detta. Vi vill undvika att även dagvatten i form av regn- och smältvatten leds in i spillvattennätet, eftersom det innebär ökad belastning och kostnader vid våra avloppsreningsverk. Arbetet utförs på entreprenad av Rensman Norr AB. Dricksvattnet påverkas inte under arbetet.

I samband med arbetet kan rök komma upp ur toaletter, handfat och avloppsbrunnar som inte har vatten i sina vattenlås och ur marken. Röken är inte hälsofarlig och påverkar varken människor, djur, textil eller möbler.

Kontakt under arbetet:
Rensmann Norr AB, telefon 010-10 19 554

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad 2019-09-26 av Jennie Högström