Senast publicerad 2014-06-12 | Åtgärdat

Provpumpning i By, Sidensjö

Uppdaterad information 2014-04-08:
Informationen om Mivas projekt med provpumpning i By, Sidensjö har flyttats. Informationen finns nu under Planerade arbeten under Vatten och avlopp.

Uppdaterad information 2013-12-20:
Sedan mitten av maj 2013 har Miva utfört provpumpning från vattentäkten i By för att undersöka förutsättningar för en reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort. En reservvattentäkt har till syfte att trygga den framtida vattenförsörjningen i centralorten, men också i det närområde som idag får sitt vatten från vattenverket i By.

Detta har vi gjort

Från maj och fram till idag har vi i snitt pumpat ut en volym motsvarande cirka 150 liter per sekund från sammanlagt fyra grundvattenbrunnar. Vattnet passerar en container där vi har diverse elektronik för att bland annat kunna mäta vattenflödet. Från containern går vattnet sedan vidare i ett rör som mynnar ut i Bysjön, och som tyvärr bidragit till att sänka medeltemperaturen i sjön under den gångna sommaren. Parallellt med detta görs även veckovisa mätningar av grundvattennivåerna i närområdet kring By.

Provpumpningen fortsätter under vintern

Kvaliteten på vattnet ser bra ut och sänkningen av grundvattennivån är på den nivå som förutspåtts. Däremot har sänkningen av grundvattenmagasinet inte stannat av och hamnat i ett så kallat stationärt läge, vilket är nödvändigt. Detta innebär att det ännu inte rinner in lika mycket grundvatten som vi pumpar ut. Det går inte att förutspå när grundvattnet nått ett sådant stationärt läge och Miva har därför beslutat att fortsätta provpumpningen under vintern. Det gör vi dels för att säkerställa det stationära läget, men också för att fånga upp de årstidsberoende faktorerna som kan påverka vattenkvaliteten.

Förutsättningar för överföringsledning utreds

Parallellt med detta kommer vi inom kort att börja utreda förutsättningarna för att bygga en överföringsledning från By vattenverk till Gerdals vattenverk. Mivas personal kommer att röra sig i området för att undersöka tänkbar sträckning och läge för den planerade ledningen, som markeras med stakkäppar. Det arbetet kommer att pågå under vintern. Vi kommer också att borra och installera ett antal så kallade observationsrör i området. Det gör vi för att med hjälp av ett lod kunna mäta grundvattennivån.

Inget samband med den senaste tidens läckor

Under hösten har det varit många läckor i området runt By och Sidensjö som resulterat i störningar i vattendistributionen och/eller missfärgat vatten. Det finns inget samband mellan dessa läckor och den provpumpning vi genomför i By. Varför just detta område varit så olycksdrabbat med många läckor på kort tid går det däremot inte att ge något entydigt svar på. Trots att vi i de flesta fall kunnat åtgärda läckorna förhållandevis snabbt har de avlösts av nya läckor. En förklaring är att ledningsnätet i sin helhet är gammalt och att vi i samband med läcksökning och reparation av läckor upptäcker ytterligare, mindre läckor. 

Under hela den problematiska perioden har vi levererat vatten om än med alldeles för många irriterande avbrott för dig som kund. Vissa kunder har även upplevt att vattnet smakat annorlunda. Vattenläckor kan innebära att vattnet under en kortare tid blir missfärgat eller får en annorlunda smak. Det beror på att beläggningar i rören släpper i samband med hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna. Det är dock alltid helt ofarligt att förtära vattnet så länge Miva inte informerat om annat.

Sammantaget har vi och kommer även fortsättningsvis rikta insatser för att komma till rätta med problemen. Har du frågor kring vår fortsatta provpumpning är du välkommen att kontakta Mivas kundservice.

Uppdaterad information 2013-10-11:
Sedan mitten av maj 2013 har Miva utfört provpumpning från vattentäkten i By för att undersöka förutsättningar för en reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort. I snitt har vi sedan dess pumpat ut en volym motsvarande cirka 150 liter per sekund från sammanlagt fyra grundvattenbrunnar. Vattnet passerar en container där vi har diverse elektronik för att bland annat kunna mäta vattenflödet. Från containern går vattnet sedan vidare i ett rör som mynnar ut i Bysjön, och som tyvärr bidragit till att sänka medeltemperaturen i sjön under den gångna sommaren. Parallellt med detta görs veckovisa mätningar av grundvattennivåerna i närområdet kring By.

Kvaliteten på vattnet ser bra ut och sänkningen av grundvattennivån är på den nivå som förutspåtts. Däremot har sänkningen av grundvattenmagasinet inte stannat av och hamnat i ett så kallat stationärt läge, vilket är nödvändigt. Det innebär att det ännu inte rinner in lika mycket grundvatten som vi pumpar ut.

Det går inte att förutspå när grundvattnet nått ett sådant stationärt läge och Miva har därför beslutat att fortsätta provpumpningen under vintern. Det gör vi dels för att säkerställa det stationära läget, men också för att fånga upp de årstidsberoende faktorerna som kan påverka vattenkvaliteten.

Information 2013-02-25:
Miva kommer att utföra provpumpning från en vattentäkt i By, Sidensjö i syfte att utreda vattentäktens kapacitet. Vecka 10 inleds arbetet med borrning av grundvattenbrunnar och själva provpumpningen påbörjas vecka 13. Arbetet väntas pågå fram till och med slutet på september. Miva har informerat berörd markägare och boende i närområdet.

För mer information och frågor kring detta kontakta Mivas kundservice.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad 2014-06-12 av Cecilia Bergkvist

Vanliga frågor

Jag bor i villa, men på fakturan står det lägenhetsavgift. Varför då?
Läs svaret här