Senast publicerad | Åtgärdat

Nu går vattnet åter att dricka i Björsby, Nässjö, Öden, Bergom, Sjögom, Sörgård och Utby

Uppdaterad information 2014-08-16:

Kokningsrekommendationen för dricksvattnet i Björsby, Nässjö, Öden, Bergom, Sjögom, Sörgård och Utby upphör. Nu går vattnet åter att dricka.

Vi har lokaliserat problemet till reservoaren i Bergom som nu har kopplats bort från ledningsnätet. Arbetet med reservoaren har påbörjats.

Miva har enligt givna rutiner tagit ett stort antal vattenprover hos abonnenterna som är fördelade på flera dygn. Dessa provsvar visar att vattnet är tjänligt och uppfyller de krav som ställs ur smittskyddssynpunkt. Dricksvattnet kan därför åter användas som vanligt. Beslutet är fattat i samråd med tillsynsmyndigheten.

Vi förstår att kokningsrekommendationen har inneburit besvär för er som varit berörda och vi vill tacka för ert tålamod!

Uppdaterad information 2014-08-15:

De prov vi tog torsdagen den 14 augusti har ej analyserats färdigt. När vi får analyssvaren kommer vi att lämna ny information, vilket blir lördagkväll den 16 augusti. Detta innebär att kokningsrekommendationen kvarstår.

Vi misstänker att problemet finns i reservoaren i Bergom. Den har nu kopplats bort från ledningsnätet. Vi har påbörjat rengöring av reservoaren för att sedan fortsätta provtagningen.

De utplacerade vattentankarna står kvar tills vidare.

Kokningsrekommendationen för området kvarstår alltså tills vidare.

Uppdaterad information 2014-08-14:

Vi har nu fått svar på det prov vi tog tisdagen den 12 augusti och det visar fortfarande att det finns bakterier i vattnet och därför kvarstår kokningsrekommendationen.

Analyserna av de nya prov som tagits blir klara tidigast fredag eftermiddag den 15 augusti.

Vi kommer att lämna uppdaterad information på hemsidan under fredagen.

Kokningsrekommendationen för området kvarstår alltså tills vidare.

Uppdaterad information 2014-08-08:

Det kloreringsarbete av ledningsnätet och den rengöring av reservoaren i Bergom som vi utfört under veckan har gett effekt, vilket gör att vi nu avslutar kloreringen av ledningsnätet. Provtagning sker löpande för att se att de bakterier vi tidigare sett via provsvar inte kommer tillbaka, viktigt att kokningsrekommendationen kvarstår tills vidare.

På måndag planerar vi att även avsluta den extra spolning vi gör för att omsätta ledningsnätet. Därefter kan vi utföra provtagning som med två på varandra efterföljande godkända provsvar (min 4 dagar) ger Miljökontoret möjlighet att häva kokningsrekommendationen.

Kokningsrekommendationen för området kvarstår alltså tillsvidare.

Uppdaterad information 2014-08-05:

Det kloreringsarbete av ledningsnätet som vi påbörjade under förra veckan pågår fortfarande i det berörda området. Provtagning sker löpande för att se att kloreringen når ut i hela ledningsnätet och att det ger önskad effekt på de bakterier vi tidigare sett via provsvar. Så snart vi tillsammans med Miljökontoret kan göra bedömningen att bakterierna är borta så kan vi återgå till normal drift. Efter att kloreringen avslutats så tar vi nya prover för att Miljökontoret ska kunna häva kokningsrekommendationen.

Kokningsrekommendationen för området kvarstår alltså tillsvidare.

Uppdaterad information 2014-08-01:

Vi har under natten till fredagen rengjort reservoaren i Bergom. Arbetet med att klorera ledningsnätet i det berörda området pågår. Provtagning sker löpande. Kokningsrekommendationen för området kvarstår.

Fortlöpande information ges här på Mivas webbplats.

Uppdaterad information 2014-07-29:

Som ett resultat av de åtgärder och provtagningar vi gjort så här långt är Miva och Miljökontoret överens om att låta kokningsrekommendationen för området Björsby, Nässjö, Öden, Bergom, Sjögom, Sörgård och Utby kvarstå. Provsvaren visar att det finns bakterier i området. Abonnenter med kommunalt vatten i området på kartan är berörda av kokningsrekommendationen. Se karta.

Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Vattnet kan däremot användas för tvätt och hygien.

Vi har så här lång tagit prover på strategiska platser i vattennätet för att kunna kartlägga situationen och bedöma vilka insatser vi skall sätta in. Vi har lagat en läcka i Utbysjön och vi fortsätter att kontrollera nätet efter eventuellt fler läckor. Vi omsätter också vattnet i större utsträckning.

Under dagen/kvällen kommer vi dessutom att inleda ett arbete med att klorera vattenledningarna i det berörda området. Vi kommer också att rengöra reservoaren i Bergom. Kloreringen av ledningsnätet kommer att pågå dygnet runt en tid framöver men rengöringen av reservoaren kommer i huvudsak att göras nattetid för att minimera störningar i vattenleveransen. Vi planerar att starta rengöringsarbetet av reservoaren natten till torsdag. Trots detta kan vi inte garantera att det inte kommer att finnas störningar. Vi kommer därför som en säkerhetsåtgärd under onsdagen också placera ut en vattentank i Bergom vid gamla ”plåtfabriken”. Vi behåller också övriga tankarnas placering ett tag till. Se kartan vart det finns vattentankar med dricksvatten i området.

Provtagningar göras fortlöpande. För att häva en kokningsrekommendation måste två efterföljande prov vara godkända. Under utredningsarbetet kan delar av det berörda området drabbas av störningar i vattenleveransen.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som beror avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som exempelvis läckor.

Fortlöpande information ges här på Mivas webbplats.

Uppdaterad information 2014-07-26:

De provsvar vi fått under dagen visar att påverkat område är större än vad vi tidigare bedömt. Miva och Miljökontoret är därför överens om att utöka området för kokningsrekommendationen. Den kokningsrekommendation som tidigare varit utlyst i Utby på grund av läckan på sjöledningen utökas nu till att även gälla följande områden. Björsby, Nässjö, Öden, Bergom, Sjögom, Sörgård och Utby. Utredningsarbetet pågår för fullt och det är idag inte möjligt att säga om påverkat område är ett resultat av läckan i Utby eller om detta är en ny händelse.

Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Vattnet kan däremot användas för tvätt och hygien. Abonnenter med kommunalt vatten inom området inom den svarta markeringen på kartan visar vilka som är berörda av kokningsrekommendationen. Eftersom vatten kan levereras görs bedömningen att inga vattentankar kommer att ställas ut. De vattentankar som finns i Utby kommer att vara kvar över helgen.

Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt! Det räcker att koka upp dricksvattnet - det behöver alltså inte koka en viss tid. I Livsmedelsverkets informationsblad kan du läsa mer om att koka vatten, och vad kokt respektive okokt dricksvatten kan användas till.

Läckan i Utby är lagad och arbetet fortsätter för att komma till rätta med problemet i detta utökade område. Provtagningar kommer att göras fortlöpande. För att häva en kokningsrekommendation måste två efterföljande prov vara godkända, därför kan kokningsrekommendationen tidigast hävas i mitten av nästa vecka. Under utredningsarbetet kan delar av det berörda området drabbas av störningar i vattenleveransen.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som beror avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som exempelvis läckor.

Fortlöpande information ges här på Mivas webbplats.

Frågor eller funderingar? Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400 (måndag-fredag 9-15) Felanmälan dygnet runt 0660-330 330. Frågor eller funderingar kring hälsofrågor hänvisas till Kommunens Miljöinspektör Kenth Johansson på telefon 070-235 52 77.

Boil the water

Miva currently has a disruption in the water distribution. Subscribers and visitors in the area around Björsby, Nässjö, Öden, Bergom, Sjögom, Sörgård och Utby must therefore boil water that will be used for consumption. However, it is no danger of using water for hygiene.

The black marked areas on the map shows the affected area.

This page is regularly updated with new information as soon as the situation has changed.

Questions or concerns? Contact customer service 0660-330 400 (Monday-Friday 9 am-15 pm) Error reporting all day around the clock 0660-330 330. Questions or concerns regarding health issues please contact Municipal Environmental Inspector Kenth Johansson, +46 70 235 52 77

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna. Problemet åtgärdas enligt ovan.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad av Johan Byström

Driftinformation