Senast publicerad | Åtgärdat

Kokningsrekommendationen hävd i Idbyn, Sörbrynge, Väster- och Österbursjö, Kvaved

Uppdaterad information 2018-05-17, 14.10
Kokningsrekommendation i Idbyn, Sörbrynge, Väster- och Österbursjö, Kvaved är hävd. Resultatet på de vattenprover som tagits i det berörda området är godkända. Miva och kommunens Miljö- och hälsoenhet har därför beslutat att häva kokningsrekommendationen. Vattnet behöver inte längre kokas utan kan användas som vanligt.

Miva tackar alla berörda för det extra besvär denna försiktighetsåtgärd har inneburit.

Uppdaterad information 2018-05-16, 15.55
Måndagens provtagning har nu analyserats och ser normalt ut. Enligt våra rutiner i samband med kokningsrekommendation har ett andra prov tagits idag onsdag. Resultatet från det väntas torsdag eftermiddag.

Uppdaterad information 2018-05-14, 9.50
Under helgen har vi konstaterat att vattendistributionen i det berörda området fungerar som normalt och att nivån i vattenreservoaren stabiliserats. En första provtagning kommer därför att genomföras idag, vilket följs av ytterligare provtagning i mitten av veckan.

Tills vidare gäller att fortsätta att koka vatten som används till mat, dryck och tandborstning. Dricksvattentankarna finns fortfarande kvar vid Autoteknik/gamla Idbynmacken samt vid Idbynskolan, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad information 2018-05-09, 13.00
Gårdagskvällens och nattens läcksökningsarbete har resulterat i att vi lokaliserat en läcka i den sjöförlagda ledningen i Bryngeån. Vattenflödet i ån är emellertid så kraftigt att läckan inte kan åtgärdas eller ens inspekteras närmare. Däremot har vi under förmiddagen med hjälp av en omkoppling med en tillfällig ledning stängt bort den läckande ledningen. Vattendistributionen i hela området har kommit igång och alla kunder i det berörda området ska ha vatten i kranen. Om man av någon anledning inte har vatten i kranen är vi tacksam för att man kontaktar Mivas felanmälan på telefon 0660-330 330.

Dricksvattentankarna finns fortfarande kvar i det berörda området, men kan komma att det plockas bort under helgen. Detta under förutsättning att vi kan konstatera att alla berörda kunder har vatten i kranen. Dock gäller att fortsätta koka vatten som används till mat, dryck och tandborstning.

Uppdaterad information 2018-05-08, 14.00
Det metodiska läcksökningsarbetet fortsätter och drickvattnet i det berörda området kommer fortsatt att vara avstängt till och från. Tankarna med dricksvatten står kvar och det vatten som kommer ur kranen ska fortfarande kokas innan anvädning till mat, dryck och tandborstning.

Uppdaterad information 2018-05-08, 10.50
Under natten har den sjöförlagda ledningen undersökts och några läckor har inte konstaterats. För att fortsätta läcksökningen på land i den generellt blöta terrängen måste vattendistributionen nu helt stängas av för kunder i Idbyn, Sörbrynge, Väster- och Österbursjö och Kvaved. Vattnet kommer att vara helt avstängt till och med kl 16 idag tisdag den 8 maj. Tank med dricksvatten finns uppställd vid Autoteknik/gamla Idbynmacken samt vid Idbynskolan, se karta via länk nedan.

Kunder i det berörda området som eventuellt har vatten i kranen ska fortsätta att koka vatten som används till mat, dryck och tandborstning.

Klicka här för karta med utplacerade dricksvattentankarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information 2018-05-07, 12.18
Helgens arbete med att lokalisera en vattenläcka i området runt Idbyn fortsätter. Läckan har med stor sannolikhet lokaliserats till den sjöförlagda ledningen i Bryngån och Ovansjösjön. Nivån i vattenreservoaren har nu sjunkit så mycket att dricksvattnet kan vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Vattnet ska koka så att tydliga bubblor syns. Vattnet kan däremot användas för tvätt och hygien.

Klicka här för karta över det område som omfattas av kokningsrekommendationenöppnas i nytt fönster

Miva arbetar med att lokalisera och åtgärda läckan. Under läcksöknings- och det efterföljande reparationsarbetet kan delar av det berörda området bli helt utan vatten, vilket Miva då informerar om här på vår webbplats. Eventuellt kan vattnet också komma att kloreras för att dämpa eventuell förorening. Kloren kan ge en obehaglig lukt, men är nödvändigt för att dricksvattnet ska bli användbart igen.

Miva lämnar även fortlöpande information på denna sida.

Faktablad om kokning av dricksvattenPDF (pdf, 276.5 kB)

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad av Lars Westberg

Driftinformation