Rubrik

Uppdaterad information 2013-10-21, 12.00:
Svaren på de vattenprover som tagits i Mellansel sedan i fredags den 18 oktober visar sig vara godkända. Miva och kommunens Miljö- och hälsoenhet har därför beslutat att häva kokningsrekommendationen även i Mellansel och Brandkäl. Vattnet behöver inte längre kokas. Miva har enligt givna rutiner tagit ett stort antal vattenprover fördelade på flera dygn. De senaste provsvaren visar att vattnet nu uppfyller de krav som ställs ur smittskyddssynpunkt. Dricksvattnet kan därför åter användas som vanligt. Därmed kan vi också konstatera att de åtgärder vi utfört haft önskad effekt. Kloreringen av vattnet kommer dock att fortsätta under ytterligare en tid, varför vattnet fortsatt kan ha en annorlunda lukt.

Miva vill framföra ett stort tack till de som berörts av vattenproblemen runt Mellansel och Gottne. Deras hjälp och tålamod har varit mycket värdefull i arbetet med att komma till rätta med problemen.
 

Samtliga vattenprover som tagits i Kornsjö-området ser bra ut och de boende kan därmed använda dricksvattnet som vanligt utan att koka det.

 

 

Kokningsrekommendationen gäller dock fortfarande eftersom det krävs två godkända provresultat efter varandra för att en kokningsrekommendation ska kunna hävas. Nästa provsvar väntas under lördagkväll den 12 oktober. Ser det provsvaret bra ut behöver vattnet inte längre kokas.

Ny information lämnas under lördagkväll.


Den typ av avföringsbakterie som konstaterades i vatten i söndags

ej godkänt, vi har fortfarande en anmärkning

vet fortfarande inte var det kommer ifrån och det går inte att spekulera kring. Strategiarbete - har ni brister?

Reservoaren? Ser bra ut, men fortfarande anmärkning. TRoligt ledningsnät.

Vad gör ni nu då? Ringa in problemområdet, för att veta var vi ska koncentera fortsatt insatser. Titta närmare på ledningsnätet rent konsturktionsmässigt, men vi bhöever ringa in pborlmet ytterligare.

2 dygn, bakterioligsk process som kräver två dygn.

provsvar ikväll, nytt imorgon lördagkväll, släppa lördagkväll

tankarn kvar till på måndag oavsett.

omsätta nätet

bakteier som tål klor, måste spolas ut.

ej avföring, endast kolliforma -> jordbakterier

entrokocker

orsak? stillatående vatten

Vanliga frågor

Vattnet är avstängt på grund av utebliven betalning, vad gör jag?
Läs svaret här