Senast publicerad | Åtgärdat

Fortsatt försenad sophämtning

Uppdaterad inforamtion 15 mars kl. 10:
Idag töms sopkärl i Norrälvsjö som i normala fall skulle ha tömts igår torsdag. Kunder som inte fått tömt uppmanas att låta sopkärlen stå ute till dess att de blivit tömda. Ingen sophämtning kommer dock att ske under helgen.

Uppdaterad information 14 mars kl. 9:
Idag töms sopkärl i Gottne, Norrmesunda, och delar av Svartby som i normala fall skulle ha tömts igår onsdag. Kunder som inte fått tömt uppmanas att låta sopkärlen stå ute till dess att de blivit tömda.

Uppdaterad information 12 mars kl. 8:
Idag töms sopkärl i Skeppsmalen, Myckling, Västerhus och Bäck som normalt skulle ha tömts i måndags. Sophämtning sker även i Näske, Köpmanholmen, Solberg och Västersel. Kunder som inte fått tömt uppmanas att låta sina kärl stå ute till dess att de blivit tömda.

Uppdaterad information 11 mars kl. 9:
Idag töms sopkärl i Gideå, delar av Bonäset, Gullvik, Varvet och Salmostaden som normalt skulle ha tömts i fredags. Kunder som inte har fått tömt uppmanas låta kärlen stå ute till dess att de blivit tömda. 

Uppdaterad information 8 mars kl. 8:
Idag töms sopkärl i Idbyn, Gullänget, Mellansel och Bjästa som normalt skulle ha tömts igår torsdag. Kunder som inte har fått tömt uppmanas låta kärlen stå ute till dess att de blivit tömda. Ingen sophämtning kommer dock att ske under helgen.

Uppdaterad information 7 mars kl. 7:
Idag töms sopkärl i Långviksmon, Kroksta, Nordanås, Gerdal, Kornsjö, Sund och Hallbacken som normalt skulle ha tömts igår onsdag. Kunder som inte har fått tömt uppmanas låta kärlen stå ute till dess att de blivit tömda.

Uppdaterad information 6 mars kl. 8:
Idag töms sopkärl i Flärke, norra Husum, Myre, Skorped, Domsjö och Vårby som normalt skulle ha tömts igår tisdag. Sophämtning sker även i Kubbe, delar av Ås samt Sidensjö, Drömme. Kunder som inte har fått tömt uppmanas låta kärlen stå ute till dess att de blivit tömda.

Uppdaterad information 5 mars kl. 9:
Idag töms sopkärl hos kunder i Remmarn, Ås, Översjäla, Vårby och Nötbolandet som normalt skulle ha sophämtning igår måndag. Sophämtning sker också i Järved, Överhörnäs och Billsta hos kunder som normalt skulle haft sophämtning i fredags förra veckan. Kunder som inte fått sina sopkärl tömda uppmanas låta kärlen stå ute till dess att de blivit tömda.

Uppdaterad information 4 mars kl. 10:
Idag töms sopkärl i Björna, Järved, Backsjö, Gullänget och på Vikingagatan och Villagatan, hos kunder som normalt skulle fått sina sopkärl tömda i fredags. Sophämtning sker även i Bergom och Köpmanholmen som normalt skulle haft sophämtning i torsdags förra veckan. Kunder i Kubbe kommer att få vänta på sophämtning tills en sopbil är lagad. Kunder som inte fått sina sopkärl tömda uppmanas låta kärlen stå ute tills de blivit tömda.

Uppdaterad information 1 mars kl 7:
Idag töms sopkärl i och omkring Hörnett och Önskan-Myckelgensjö som normalt skulle ha tömts i onsdags. Sophämtning sker även i Bredbyn och Gimåt som normalt skulle haft sophämtning igår torsdag. Kunder som inte fått sina kärl tömda uppmanas att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt. Ingen sophämtning kommer dock att ske under helgen.

Uppdaterad information 28 februari kl 8:
Onsdagens sophämtning sker idag torsdag. Ett fåtal kunder som skulle ha fått sina kärl tömda i tisdags kommer också att få sophämtning idag. Kunder som inte fått sina kärl tömda uppmanas att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 27 februari kl 10:
Tisdagens sophämtning är försenad i många områden. Dessa kommer att få soptömning idag onsdag. Kunder som inte fått sina kärl tömda uppmanas att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 26 februari kl 7:
Alla kunder med ordinarie sophämtning under förra veckan ska nu ha fått sina kärl tömda. Den försening som återstår är de kunder som skulle ha fått sina kärl tömda igår måndag. Dessa kommer att få soptömning idag eller imorgon. Kunder som inte fått sina kärl tömda uppmanas att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 25 februari kl 9.30:
På grund av blixthalka var det många sopkärl som inte kunde tömmas i fredags, vilket i sin tur inte förbättrade utsikterna för den allmänt försenade sophämtningen på grund av en trasig sopbil i förra veckan. Idag fortsätter tömningen av sopkärl som normalt skulle ha tömts onsdag, torsdag och fredag i förra veckan. Kunder som inte fått sina kärl tömda uppmanas att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 22 februari kl 9:
Idag fortsätter tömningen av sopkärl som normalt skulle ha tömts i tisdags, onsdags och igår torsdag. Kunder som inte fått sina kärl tömda uppmanas att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 21 februari kl 9:
Idag töms sopkärl som normalt skulle ha tömts i tisdags och igår onsdag. Kunder som inte fått sina kärl tömda uppmanas att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 20 februari kl 9:
Kunder som inte fick sina sopkärl tömda under förra veckan ska nu fått kärlen tömda, dock inte kunder i och omkring Backsjöänget där tömning sker idag onsdag. Kunder som inte fått sina kärl tömda måndag-tisdag denna vecka uppmanas att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 19 februari kl 8:
Fortsatta förseningar i sophämtningen på flera platser i kommunen där kunder skulle fått sina kärl tömda torsdag och fredag förra veckan. Kunder som inte fått sina sopkärl tömda uppmanas fortsatt att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 18 februari kl 8:
Det är tyvärr fortsatta förseningar i sophämtningen på flera platser i kommunen. Kunder som inte fått sina sopkärl tömda under förra veckan uppmanas fortsatt att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Veckans sophämtning är inställd för kunder i Aspsele, Remmarn, Nordanås (ovanför Korsbyn), Studsviken samt Östansjö (ovanför Remmarn). Nästa sophämtning blir vecka 10. Kunder i detta område som har fulla sopkärl uppmanas kontakta kundservice och beställa hämtning av en extra säck, som kostnadsfritt placeras vid sopkärlet i samband med tömningen vecka 10.

Uppdaterad information 15 februari kl 8:
Vår entreprenör arbetar för att hinna ikapp veckans försenade sophämtningar. Kunder som ännu inte fått sina sopkärl tömda uppmanas därför att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Uppdaterad information 14 februari kl 8:
På grund av problem med en sopbil är veckans sophämtning försenad för vissa kunder som skulle fått sina sopor hämtade tidigare under veckan (vecka 7). Berörda kunder uppmanas därför att låta kärlet stå utställt till dess att det blivit tömt.

Denna förändring gäller enbart denna vecka.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad av Lars Westberg

Driftinformation