Senast publicerad 2020-06-05 | Åtgärdat

Förhöjd fluoridhalt i Trehörningsjös dricksvatten, men ingen hälsorisk

Dricksvattnet i Trehörningsjö har för tillfället en förhöjd fluoridhalt. Halten ligger precis på gränsvärdet för fluorid i dricksvatten, 1,5 mg/l. Vattnet bedöms därför som otjänligt, men det finns inga hälsorisker med att dricka vattnet. Endast barn upp till 1,5 år bör använda ett annat dricksvatten. Äldre barn och vuxna kan fortsätta dricka vattnet som vanligt. Höga fluoridhalter påverkar inte dricksvattnets utseende, lukt eller smak.

Halter vid eller strax över gränsvärdet innebär ökad risk för tandemaljfläckar. Det gäller framförallt små barn under 1,5 år och om vattnet dricks under längre perioder. Barn upp till 1,5 år bör därför dricka ett annat vatten och en dricksvattentank finns tillfälligt uppställd vid vattenverket i Trehörningsjö. Se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att åtgärda problemet kommer ett nytt fluoridfilter att installeras i vattenverket. Det nya filtret kommer att vara i drift inom åtta veckor och fram till dess finns en vattentank tillgänglig för alternativt vatten för barn upp till 1,5 år. Ett tips är också att se över andra källor till fluorid och t ex använda tandkräm med lite eller inget fluor.

Fakta om fluorid

Fluorid är ett ämne som finns naturligt i dricksvatten. I ytvatten (sjöar och vattendrag) är halterna vanligen låga, medan nivån varierar i grundvatten. Särskilt i djupborrade brunnar i berg kan man finna höga halter fluorid. Måttliga halter av fluorid har en positiv effekt på tandstatusen. Mycket små mängder fluorid är också nödvändiga för normala livsfunktioner och fluorid klassificeras som ett livsviktigt näringsämne. Men om fluoridintaget blir för högt, kan det orsaka skador i form av missprydande, livslånga tandemaljfläckar. Det är speciellt vanligt hos spädbarn.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad 2020-06-05 av Lars Westberg