Senast publicerad | Åtgärdat

Driftstopp vid avloppspumpstation i Högland

För att säkra framtida funktion kommer en ny avloppsledning från pumpstationen i Högland att kopplas in på den befintliga ledningen vid korsningen Klingvägen/Nygårdsvägen. Det innebär att pumpstationen i Högland tillfälligt kommer att tas ur bruk och att bräddning kommer att ske till Höglandssjön.

Bräddning innebär att en viss mängd utsläpp av avloppsvatten kommer att förekomma. Detta driftsstopp är beviljat av Länsstyrelsen och ska inte innebära några direkta olägenheter för människor och miljö.

Arbetet planeras pågå under måndagen den 4 maj.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad av Lars Westberg

Driftinformation