Senast publicerad | Åtgärdat

Dricksvattnet i Sidensjö-området

Uppdaterad information 2014-12-18:
Efter att ha besökt kunder i Sidensjö-området och både smakat och tagit prover på vattnet kan vi tyvärr konstatera att de smakförändringar som vissa kunder upplevt inte har återhämtat sig helt och återgått till det normala så fort som vi först bedömde.

Både smak och provresultat visar på något förhöjda värden av järn, dock inte vid alla provpunkter. Järn finns naturligt i allt vatten och är inte farligt för människor eller djur. Det är alltså inte hälsovådligt att förtära vatten som luktar och smakar järn. Däremot kan det givetvis vara motbjudande att använda vatten med smak och lukt av järn för såväl förtäring som hygien och klädtvätt.

Som en åtgärd för att komma till rätta med problemen kopplar vi nu in den råvattenbrunn som levererade vatten innan provpumpningen startade. Brunnen har tidigare varit torr på grund av grundvattenavsänkningen som provpumpningen har orsakat, men har nu åter vatten. Löpande provtagning har visat att vattnet har samma goda kvalitet och smak som tidigare. Vår samlade bedömning är att detta ska ge en märkbar positiv smakförändring hos dig som kund. Vi vill dock samtidigt poängtera att det kan dröja en tid innan förändringarna nått ut till alla berörda kunder.

Vi vill också passa på att påminna om att vi uppskattar att du som kund även fortsättningsvis informerar oss om störningar eller upplevda problem. Kontakta Mivas kundservice via e-post info@miva.se eller telefon 0660-330 400. Stort tack på förhand!

Löpande informationen om störningen publiceras på vår webbplats miva.se och vår Facebooksida mivaovik

Information 2014-12-09:
Mivas projekt med att undersöka om vattentäkten i By kan fungera som reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort har pågått i cirka 1,5 år. Den 18 november avslutade vi provpumpningen som varit en viktig del i projektet och som visat att täkten har god vattenkapacitet.

Sedan provpumpningen avslutades har dock ett antal kunder hört av sig och beskrivit att de smakförändringar av dricksvattnet som de upplevde tidigare i år har kommit tillbaka. Efter att ha besökt kunder i området och både smakat och tagit prover på vattnet kan vi tyvärr konstatera att smakförändringen är ett faktum. Både smak och provresultat visar på förhöjda värden av järn, dock inte i alla provpunkter.

En sannolik orsak till att dricksvattnet har förhöjda värden av järn är att det skett en förändring av vattenkvaliteten i samband med att provpumpningen avslutades. Vår bedömning är därför att grundvattennivåerna och därmed även råvattenkvaliteten (kvaliteten på det vatten som används vid dricksvattenproduktion) kommer att stabilisera sig och återgå till de normala inom kort. Skulle vattenkvaliteten inte förbättras så kommer vi att koppla in och använda råvatten från en annan brunn.

Järn finns naturligt i allt vatten och är inte farligt för människor eller djur. Det är alltså inte hälsovådligt att förtära vatten som luktar och smakar järn. Däremot kan det givetvis vara motbjudande att använda vatten med smak och lukt av järn för såväl förtäring som hygien och klädtvätt.

Vi arbetar därför intensivt med att hitta en lösning på problemet som gör att vattenkvaliteten återgår till det normala, och ber dig som kund och boende i området att ha överseende med kvalitetsförsämringen av dricksvattnet och det eventuellt extra besvär som detta innebär.

Vi vill också passa på att påminna om att vi uppskattar att du som kund även fortsättningsvis informerar oss om störningar eller upplevda problem. Kontakta Mivas kundservice via e-post info@miva.se eller telefon 0660-330 400. Stort tack på förhand!

Löpande informationen om störningen publiceras på vår webbplats miva.se och vår Facebooksida mivaovik

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna. Problemet åtgärdas enligt ovan.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidan publicerad av Johan Byström

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.