Båtslussen i Slussen Hörnett/Svedjeholmen stängd

I samband med reparationen av båtslussluckorna har ytterligare ett stort fel på hydrauliken som sköter slussluckorna påträffats. Det innebär att reparationsarbetet kommer att pågå fram till att båtslussen stänger för säsongen den 15 oktober. Fram till den 15 oktober kan slussning endast ske via timmerslussen alla dagar kl 8.00-8.30 samt 20.00-20.30 . Övrig tid är slussning inte möjlig.
--------------------------------------------------
Efter ett haveri på en av luckorna till båtslussen i Hörnett/Svedjeholmen är den ordinarie båtslussen helt avstängd. Under reparationsarbetet kommer en mycket begränsad slussning att vara möjlig via den stora intilliggande timmerslussen.

Från och med lördag 25 september kan slussning ske via timmerslussen alla dagar kl 8.00-8.30 samt 20.00-20.30 . Övrig tid är slussning inte möjlig.

Orsaken till haveriet är att en hydraulkolv till en av slussluckorna har brustit. Reparationsarbetet pågår och kommer preliminärt att pågå fram till slutet av nästa vecka (1 oktober).

Vi beklagar det inträffade och arbetar för att åtgärda problemet så snabbt som möjligt.

Frågor eller funderingar?
Slussen sköts av Domsjö Vatten AB, som är ett dotterbolag till Miva. För frågor, ring 0660-756 91.

  • Publicerad: 25 september 2021 15.48
  • Status: Avslutat
  • Påbörjas: 25 september 2021 15.00
  • Beräknas åtgärdat: 15 oktober 2021 17.00