Driftinformation

25 vattenreningsverk, 30 avloppsreningsverk och drygt 160 mil långa ledningar kräver ständig tillsyn för att fungera. Vi utför både planerat underhåll och akuta arbeten. Det leder ibland till kortare och längre leveransavbrott, tryckförändringar, missfärgat vatten och begränsad framkomlighet.

Här informerar vi om eventuella driftstörningar. Vid planerade underhållsarbeten, vattenavstängningar och vattenläckor informerar vi dig som kund via sms och röstmeddelande. I de flesta fall får du informationen helt automatiskt om du bor permanent på den berörda adressen.
Läs mer om hur vi informerar dig via sms

Pågående ombyggnadsarbeten

Ombyggnation Bjästa återvinningscentral

Reparation av stålspont vid Slussen i Hörnett/Svedjeholmen

Ombyggnadsarbete Sandviksvägen i Husum

Ombyggnadsarbete Kusthöjden i Örnsköldsvik

Planerat arbete

Pågående störning

Avslutat arbete

Äldre driftinformation hittar du i vårt arkiv.
Till driftinformationsarkviet