Blanketter och informationsmaterial

Blanketter

Informationsmaterial

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Informationsblad Jobba på Miva.pdf Pdf, 620.7 kB, öppnas i nytt fönster. 620.7 kB
PDF Informationsfolder till fritidshusägare.pdf Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. 4.1 MB
PDF Informationsfolder till nya kunder.pdf Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster. 6.1 MB
PDF Mivas miljökalender 2021 lågupplöst.pdf Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster. 7.7 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2009.pdf Pdf, 949.7 kB, öppnas i nytt fönster. 949.7 kB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2010.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2011.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2012.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2013.pdf Pdf, 748.6 kB, öppnas i nytt fönster. 748.6 kB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2014.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2015.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2016.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2017.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2018.pdf Pdf, 970.7 kB, öppnas i nytt fönster. 970.7 kB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2019.pdf Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. 2.8 MB
PDF Årsredovisning Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 2020.pdf Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. 4.1 MB

Taxor och avgifter

Avfall och återvinning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Affisch källsortering A2.pdf Pdf, 874.1 kB, öppnas i nytt fönster. 874.1 kB
PDF Avfallstyper Bilaga 3 i Avfallsförordningen.pdf Pdf, 353.5 kB, öppnas i nytt fönster. 353.5 kB
PDF Dekaler källsortering 105x150.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB
PDF Dekaler källsortering 70x100.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB
PDF Dekaler källsortering för sopkärl A5.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB
PDF Dekaler källsortering för sopkärl med exempel A5.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB
PDF FAKTA batterier.pdf Pdf, 58.6 kB, öppnas i nytt fönster. 58.6 kB
PDF FAKTA bekämpningsmedel.pdf Pdf, 59.4 kB, öppnas i nytt fönster. 59.4 kB
PDF FAKTA elavfall.pdf Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster. 65.3 kB
PDF FAKTA farligt avfall.pdf Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster. 45 kB
PDF FAKTA färg.pdf Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster. 61 kB
PDF FAKTA lampor.pdf Pdf, 56.6 kB, öppnas i nytt fönster. 56.6 kB
PDF FAKTA läkemedel.pdf Pdf, 58.9 kB, öppnas i nytt fönster. 58.9 kB
PDF FAKTA rengöringsmedel.pdf Pdf, 57.4 kB, öppnas i nytt fönster. 57.4 kB
PDF Folder farligt avfall.pdf Pdf, 1015.7 kB, öppnas i nytt fönster. 1015.7 kB
PDF Folder fritidshus.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2.2 MB
PDF Informationsblad Asbest på Må återvinningscentral.pdf Pdf, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster. 96.3 kB
PDF Informationsblad avfallstrappa.pdf Pdf, 508.6 kB, öppnas i nytt fönster. 508.6 kB
PDF Informationsblad Bjästa återvinningsstation.pdf Pdf, 609.3 kB, öppnas i nytt fönster. 609.3 kB
PDF Informationsblad Björna återvinningsstation.pdf Pdf, 595.8 kB, öppnas i nytt fönster. 595.8 kB
PDF Informationsblad bottentömmande behållare.pdf Pdf, 761.6 kB, öppnas i nytt fönster. 761.6 kB
PDF Informationsblad Bredbyn återvinningsstation.pdf Pdf, 608.6 kB, öppnas i nytt fönster. 608.6 kB
PDF Informationsblad hushållsförpackningar (FTI).pdf Pdf, 507.4 kB, öppnas i nytt fönster. 507.4 kB
PDF Informationsblad Husum återvinningsstation.pdf Pdf, 712.4 kB, öppnas i nytt fönster. 712.4 kB
PDF Informationsblad Inga hushållssopor på återvinningscentral.pdf Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster. 97.4 kB
PDF Informationsblad källsorteringskarta.pdf Pdf, 431.3 kB, öppnas i nytt fönster. 431.3 kB
PDF Informationsblad Må återvinningscentral.pdf Pdf, 163.5 kB, öppnas i nytt fönster. 163.5 kB
PDF Informationsblad Rapportera farligt avfall.pdf Pdf, 308.6 kB, öppnas i nytt fönster. 308.6 kB
PDF Karta Bjästa återvinningscentral.pdf Pdf, 317.4 kB, öppnas i nytt fönster. 317.4 kB
PDF Karta Björna återvinningscentral.pdf Pdf, 276.2 kB, öppnas i nytt fönster. 276.2 kB
PDF Karta Bredbyn återvinningscentral.pdf Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster. 180 kB
PDF Karta Husum återvinningscentral.pdf Pdf, 272.2 kB, öppnas i nytt fönster. 272.2 kB
PDF Karta Må avfallsanläggning.pdf Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster. 115.4 kB
PDF Karta Må återvinningscentral.pdf Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster. 215.9 kB
PDF Lämna verksamhetsavfall med tunga fordon.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Bjästa återvinningscentral.pdf Pdf, 135.1 kB, öppnas i nytt fönster. 135.1 kB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Björna återvinningscentral.pdf Pdf, 135.1 kB, öppnas i nytt fönster. 135.1 kB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Bredbyn återvinningscentral.pdf Pdf, 135.2 kB, öppnas i nytt fönster. 135.2 kB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Husum återvinningscentral.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Må återvinningscentral.pdf Pdf, 276.8 kB, öppnas i nytt fönster. 276.8 kB
PDF Plockanalys Västernorrland hushållsavfall hösten 2014.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB
PDF TMR Pickup service informationsblad 2020.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB

Matavfallsåtervinning

En- och tvåfamiljshus

Flerfamiljshus och företag

Skolor och liknande

Vatten och avlopp

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ABVA.pdf Pdf, 40 kB, öppnas i nytt fönster. 40 kB
PDF Anvisning för att rapportera vattenmätarställning via nya Mina sidor.pdf Pdf, 455.5 kB, öppnas i nytt fönster. 455.5 kB
PDF Faktablad kokning av dricksvatten arabiska.pdf Pdf, 335.8 kB, öppnas i nytt fönster. 335.8 kB
PDF Faktablad kokning av dricksvatten engelska.pdf Pdf, 276.7 kB, öppnas i nytt fönster. 276.7 kB
PDF Faktablad kokning av dricksvatten finska.pdf Pdf, 294 kB, öppnas i nytt fönster. 294 kB
PDF Faktablad kokning av dricksvatten franska.pdf Pdf, 295.3 kB, öppnas i nytt fönster. 295.3 kB
PDF Faktablad kokning av dricksvatten persiska.pdf Pdf, 334.7 kB, öppnas i nytt fönster. 334.7 kB
PDF Faktablad kokning av dricksvatten somliska.pdf Pdf, 293.9 kB, öppnas i nytt fönster. 293.9 kB
PDF Faktablad kokning av dricksvatten svenska.pdf Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster. 276.5 kB
PDF Faktablad kokning av dricksvatten tigrinska.pdf Pdf, 328.8 kB, öppnas i nytt fönster. 328.8 kB
PDF Informationsblad va.pdf Pdf, 508.5 kB, öppnas i nytt fönster. 508.5 kB
PDF Informationsblad vattenmätarbrunn.pdf Pdf, 355.4 kB, öppnas i nytt fönster. 355.4 kB
PDF Informationsblad vattenmätare.pdf Pdf, 251.2 kB, öppnas i nytt fönster. 251.2 kB
PDF Riktlinjer vid utsläpp av annat än "normalt" hushållsavlopp.pdf Pdf, 28.1 kB, öppnas i nytt fönster. 28.1 kB
PDF Skola - Folder vatten.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB
PDF Skola - Så produceras och renas vatten.pdf Pdf, 453.1 kB, öppnas i nytt fönster. 453.1 kB

Miva informerar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Miva informerar sommar 2021.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB
PDF Miva informerar vår 2021.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB
PDF Miva informerar vinter 2020.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB
PDF Miva informerar höst 2020.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB
PDF Miva informerar sommar 2020.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB
PDF Miva informerar vår 2020.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB
PDF Miva informerar vinter 2019.pdf Pdf, 997 kB, öppnas i nytt fönster. 997 kB
PDF Miva informerar höst 2019.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB
PDF Miva informerar sommar 2019.pdf Pdf, 746.2 kB, öppnas i nytt fönster. 746.2 kB
PDF Miva informerar vår 2019.pdf Pdf, 947.6 kB, öppnas i nytt fönster. 947.6 kB
PDF Miva informerar vinter 2018.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB
PDF Miva informerar höst 2018.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB
PDF Miva informerar sommar 2018.pdf Pdf, 943 kB, öppnas i nytt fönster. 943 kB
PDF Miva informerar vår 2018.pdf Pdf, 788.7 kB, öppnas i nytt fönster. 788.7 kB
PDF Miva informerar vinter 2017.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB
PDF Miva informerar höst 2017.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB
PDF Miva informerar sommar 2017.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB
PDF Miva informerar vår 2017.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB
PDF Miva informerar vinter 2016.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB
PDF Miva informerar höst 2016.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB
PDF Miva informerar mars 2016.pdf Pdf, 920.6 kB, öppnas i nytt fönster. 920.6 kB
PDF Miva informerar november 2015.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB
PDF Miva informerar september 2015.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB
PDF Miva informerar mars 2015.pdf Pdf, 908.2 kB, öppnas i nytt fönster. 908.2 kB
PDF Miva informerar november 2014.pdf Pdf, 929.6 kB, öppnas i nytt fönster. 929.6 kB
PDF Miva informerar september 2014.pdf Pdf, 911.9 kB, öppnas i nytt fönster. 911.9 kB
PDF Miva informerar maj 2014.pdf Pdf, 868.1 kB, öppnas i nytt fönster. 868.1 kB
PDF Miva informerar mars 2014.pdf Pdf, 962.2 kB, öppnas i nytt fönster. 962.2 kB
PDF Miva informerar november 2013.pdf Pdf, 991.4 kB, öppnas i nytt fönster. 991.4 kB
PDF Miva informerar september 2013.pdf Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster. 337 kB
PDF Miva informerar maj 2013.pdf Pdf, 314.2 kB, öppnas i nytt fönster. 314.2 kB
PDF Miva informerar mars 2013.pdf Pdf, 387 kB, öppnas i nytt fönster. 387 kB
PDF Miva informerar november 2012.pdf Pdf, 244.8 kB, öppnas i nytt fönster. 244.8 kB
PDF Miva informerar september 2012.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB
PDF Miva informerar maj 2012.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB
PDF Miva informerar mars 2012.pdf Pdf, 601.8 kB, öppnas i nytt fönster. 601.8 kB
PDF Miva informerar november 2011.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB
PDF Miva informerar maj 2011.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB
PDF Miva informerar november 2010.pdf Pdf, 349.6 kB, öppnas i nytt fönster. 349.6 kB
PDF Miva informerar maj 2010.pdf Pdf, 218.3 kB, öppnas i nytt fönster. 218.3 kB
PDF Miva informerar februari 2010.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. 2.7 MB
PDF Miva informerar november 2009.pdf Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. 2.9 MB
PDF Miva informerar september 2009.pdf Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster. 8.1 MB

Driftinformation