Blanketter och informationsmaterial

Blanketter

Informationsmaterial

Taxor och avgifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Taxa hushållsavfall 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB
PDF Taxa va 2020.pdföppnas i nytt fönster 540.3 kB
PDF Taxa för avfall och slam 2021.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB
PDF Taxa för vatten och avlopp 2021.pdföppnas i nytt fönster 651.4 kB

Avfall och återvinning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Affisch källsortering A2.pdföppnas i nytt fönster 874.1 kB
PDF Avfallstyper Bilaga 3 i Avfallsförordningen.pdföppnas i nytt fönster 353.5 kB
PDF Dekaler källsortering 105x150.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB
PDF Dekaler källsortering 70x100.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB
PDF Dekaler källsortering för sopkärl A5.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB
PDF Dekaler källsortering för sopkärl med exempel A5.pdföppnas i nytt fönster 2 MB
PDF FAKTA batterier.pdföppnas i nytt fönster 58.6 kB
PDF FAKTA bekämpningsmedel.pdföppnas i nytt fönster 59.4 kB
PDF FAKTA elavfall.pdföppnas i nytt fönster 65.3 kB
PDF FAKTA farligt avfall.pdföppnas i nytt fönster 45 kB
PDF FAKTA färg.pdföppnas i nytt fönster 61 kB
PDF FAKTA lampor.pdföppnas i nytt fönster 56.6 kB
PDF FAKTA läkemedel.pdföppnas i nytt fönster 58.9 kB
PDF FAKTA rengöringsmedel.pdföppnas i nytt fönster 57.4 kB
PDF Folder farligt avfall.pdföppnas i nytt fönster 1015.7 kB
PDF Folder fritidshus.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB
PDF Informationsblad Asbest på Må återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 96.3 kB
PDF Informationsblad avfallstrappa.pdföppnas i nytt fönster 508.6 kB
PDF Informationsblad Bjästa återvinningsstation.pdföppnas i nytt fönster 609.3 kB
PDF Informationsblad Björna återvinningsstation.pdföppnas i nytt fönster 595.8 kB
PDF Informationsblad bottentömmande behållare.pdföppnas i nytt fönster 761.6 kB
PDF Informationsblad Bredbyn återvinningsstation.pdföppnas i nytt fönster 608.6 kB
PDF Informationsblad hushållsförpackningar (FTI).pdföppnas i nytt fönster 507.4 kB
PDF Informationsblad Husum återvinningsstation.pdföppnas i nytt fönster 712.4 kB
PDF Informationsblad Inga hushållssopor på återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 97.4 kB
PDF Informationsblad källsorteringskarta.pdföppnas i nytt fönster 431.3 kB
PDF Informationsblad Må återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 163.5 kB
PDF Informationsblad Rapportera farligt avfall.pdföppnas i nytt fönster 308.6 kB
PDF Karta Bjästa återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 317.4 kB
PDF Karta Björna återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 276.2 kB
PDF Karta Bredbyn återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 180 kB
PDF Karta Husum återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 272.2 kB
PDF Karta Må avfallsanläggning.pdföppnas i nytt fönster 115.4 kB
PDF Karta Må återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 215.9 kB
PDF Lämna verksamhetsavfall med tunga fordon.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Bjästa återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 135.1 kB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Björna återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 135.1 kB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Bredbyn återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 135.2 kB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Husum återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB
PDF Lämna verksamhetsavfall till Må återvinningscentral.pdföppnas i nytt fönster 276.8 kB
PDF Plockanalys Västernorrland hushållsavfall hösten 2014.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB
PDF TMR Pickup service informationsblad 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB

Matavfallsåtervinning

En- och tvåfamiljshus

Flerfamiljshus och företag

Skolor och liknande

Vatten och avlopp

Miva informerar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Miva informerar sommar 2021.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB
PDF Miva informerar vår 2021.pdföppnas i nytt fönster 1 MB
PDF Miva informerar vinter 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB
PDF Miva informerar höst 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB
PDF Miva informerar sommar 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB
PDF Miva informerar vår 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB
PDF Miva informerar vinter 2019.pdföppnas i nytt fönster 997 kB
PDF Miva informerar höst 2019.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB
PDF Miva informerar sommar 2019.pdföppnas i nytt fönster 746.2 kB
PDF Miva informerar vår 2019.pdföppnas i nytt fönster 947.6 kB
PDF Miva informerar vinter 2018.pdföppnas i nytt fönster 1 MB
PDF Miva informerar höst 2018.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB
PDF Miva informerar sommar 2018.pdföppnas i nytt fönster 943 kB
PDF Miva informerar vår 2018.pdföppnas i nytt fönster 788.7 kB
PDF Miva informerar vinter 2017.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB
PDF Miva informerar höst 2017.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB
PDF Miva informerar sommar 2017.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB
PDF Miva informerar vår 2017.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB
PDF Miva informerar vinter 2016.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB
PDF Miva informerar höst 2016.pdföppnas i nytt fönster 1 MB
PDF Miva informerar mars 2016.pdföppnas i nytt fönster 920.6 kB
PDF Miva informerar november 2015.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB
PDF Miva informerar september 2015.pdföppnas i nytt fönster 1 MB
PDF Miva informerar mars 2015.pdföppnas i nytt fönster 908.2 kB
PDF Miva informerar november 2014.pdföppnas i nytt fönster 929.6 kB
PDF Miva informerar september 2014.pdföppnas i nytt fönster 911.9 kB
PDF Miva informerar maj 2014.pdföppnas i nytt fönster 868.1 kB
PDF Miva informerar mars 2014.pdföppnas i nytt fönster 962.2 kB
PDF Miva informerar november 2013.pdföppnas i nytt fönster 991.4 kB
PDF Miva informerar september 2013.pdföppnas i nytt fönster 337 kB
PDF Miva informerar maj 2013.pdföppnas i nytt fönster 314.2 kB
PDF Miva informerar mars 2013.pdföppnas i nytt fönster 387 kB
PDF Miva informerar november 2012.pdföppnas i nytt fönster 244.8 kB
PDF Miva informerar september 2012.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB
PDF Miva informerar maj 2012.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB
PDF Miva informerar mars 2012.pdföppnas i nytt fönster 601.8 kB
PDF Miva informerar november 2011.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB
PDF Miva informerar maj 2011.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB
PDF Miva informerar november 2010.pdföppnas i nytt fönster 349.6 kB
PDF Miva informerar maj 2010.pdföppnas i nytt fönster 218.3 kB
PDF Miva informerar februari 2010.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB
PDF Miva informerar november 2009.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB
PDF Miva informerar september 2009.pdföppnas i nytt fönster 8.1 MB

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.