Lämna anmärkning på vatten

Genom att fylla i nedanstående formulär kan du lämna anmärkningar på Mivas vattenleverans till din fastighet.

Vi kommer att kontakta dig för att informera om eventuella orsaker och åtgärder som kommer att vidtas.

Om du får akuta vatten- eller avloppsproblem ska du felanmäla det på telefon 0660-330 330. Lär mer om felanmälan.

Ovanlig smak/lukt * (obligatorisk)


Om ja, beskriv smakenOm ja, beskriv luktenOvanlig färg/grumlighet * (obligatorisk)


Om ja, beskriv färgen
Om ja, beskriv grumlighetenHar vattentrycket förändrats * (obligatorisk)


Om ja, hur har vattentrycket förändrats?


Va-anordningar kan exempelvis vara avstängningsventilen vid tomtgräns eller brunn.
Finns det andra problem med va-anordningar i anslutning till din fastighet? * (obligatorisk)
Va-anordningar kan exempelvis vara avstängningsventilen vid tomtgräns eller brunn.


Har vattnet frusit? * (obligatorisk)


Om ja, hur har vattnet frusit?
När uppstod störningen? * (obligatorisk)

När är problemen störst? * (obligatorisk)

Om ja, vilka problem är det med va-anordningar

Ange namn och adress till fastigheten som anmärkningen gäller * (obligatorisk)