Lämna anmärkning på avlopp

Genom att fylla i nedanstående formulär kan du lämna anmärkningar på din fastighets anslutning till Mivas avloppsledningssystem.

Vi kommer att kontakta dig för att informera om eventuella orsaker och åtgärder som kommer att vidtas.

Om du får akuta vatten- eller avloppsproblem ska du felanmäla det på telefon 0660-330 330. Lär mer om felanmälan.

Driftinformation