Lämna anmärkning på avlopp

Genom att fylla i nedanstående formulär kan du lämna anmärkningar på din fastighets anslutning till Mivas avloppsledningssystem.

Vi kommer att kontakta dig för att informera om eventuella orsaker och åtgärder som kommer att vidtas.

Om du får akuta vatten- eller avloppsproblem ska du felanmäla det på telefon 0660-330 330. Lär mer om felanmälan.

Beskriv problemet med avloppet * (obligatorisk)
När uppstod störningen? * (obligatorisk)
När är problemen störst? * (obligatorisk)
Va-anordningar kan exempelvis vara avstängningsventilen vid tomtgräns eller brunn
Finns det andra problem med va-anordningar i anslutning till din fastighet? * (obligatorisk)
Va-anordningar kan exempelvis vara avstängningsventilen vid tomtgräns eller brunn


Om ja, vilka problem är det med va-anordningar

Ange namn och adress till fastigheten som anmärkningen gäller * (obligatorisk)