Anmäl kontaktuppgifter

Det ska vara lätt att kommunicera med oss på Miva och vi utvecklar hela tiden våra tjänster för att förbättra informationen till dig som kund. I framtiden vill vi i större utsträckning snabbt kunna nå dig med viktig information via e-post och sms. Redan idag kan du exempelvis få avisering via e-post eller sms inför slamtömning och installation av fjärravläst vattenmätare. För att detta och andra framtida tjänster ska fungera måste vi veta hur vi kan komma i kontakt med dig. Meddela oss dina kontaktuppgifter via Mina sidor eller formuläret nedan.

Jag vill helst få kvitto och information om avvikelser viaVanliga frågor

Kan jag säga upp abonnemanget för hushållsavfall?
Läs svaret här