Anmäl kontaktuppgifter

Det ska vara lätt att kommunicera med oss på Miva och vi utvecklar hela tiden våra tjänster för att förbättra informationen till dig som kund. I framtiden vill vi i större utsträckning snabbt kunna nå dig med viktig information via e-post och sms. Redan idag kan du exempelvis få avisering via e-post eller sms inför slamtömning och installation av fjärravläst vattenmätare. För att detta och andra framtida tjänster ska fungera måste vi veta hur vi kan komma i kontakt med dig. Meddela oss dina kontaktuppgifter via Mina sidor eller formuläret nedan.

Jag vill helst få kvitto och information om avvikelser via