Ändra storlek på grönt kärl för restavfall

Genom att fylla i nedanstående formulär kan du ändra storlek på ditt gröna kärl för restavfall. Standardstorlek är 190 liter. Brunt kärl erbjuds endast i storlek 140 liter och kan därför inte bytas. Observera att tjänsten gäller inom Örnsköldsviks kommun.

Avgifter för denna tjänst framgår nedan. Taxan i sin helhet finns att läsa på sidan Taxa för hushållsavfall.

Byte av kärlstorlek

215,00 kr

Har du frågor om din beställning kan du ange dessa i fältet längst ned.

Ange önskemål * (obligatorisk)
Ange namn och adress till fastigheten som beställningen gäller * (obligatorisk)