Ansök eller ändra/säg upp tjänst

E-tjänster

Här kommer du inom kort att kunna anmäla ändringar av några av våra vanligaste tilläggstjänster genom att fylla i ett enkelt webbformulär.

Ansökan om anslutning till va

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna va-anläggningen ska göra skriftlig anmälan till Miva. Ansökan görs på blanketten Ansökan anslutning va. Tänk på att handläggningstiden i normalfallet är cirka tre månader.
Blanketter och informationsmaterial

Flytt och överlåtelse

Att flytta är ett stort projekt och det är mycket att tänka på. Något som man lätt kan glömma är att skicka en flyttanmälan till oss på Miva. I samband överlåtelse vid ägarbyte måste du också anmäla det till Miva.
Läs mer om flytt och överlåtelse

Uppsägning

För vatten och avlopp kan du inte säga upp abonnemanget om fastigheten befinner sig inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen.

För hushållsavfall kan du inte säga upp abonnemanget eftersom alla hushåll och fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling.
Läs mer om uppsägning

Vanliga frågor

Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus?
Läs svaret här