DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Viktig information om avstängning av servisventiler

På egen hand kan vvs-företag få Mivas tillstånd att stänga och öppna servisventiler (VSV) till våra kunder på det kommunala dricksvattennätet. Detta under förutsättning att nedanstående punkter beaktas.

  1. Innan en ventil behöver stängas eller öppnas kontaktar ni Miva via kundservice på telefon 0660-330 400. Kontakta oss minst en (1) vecka innan det är aktuellt att stänga/öppna ventilen.
  2. För att ni ska få tillstånd att stänga/öppna ventilen måste vi veta att ventilen är i gott skick. Om vi bedömer att ventilen inte är i gott skick måste Mivas personal stänga/öppna ventilen.
  3. Om ert företag får tillstånd att stänga/öppna ventilen ansvarar ni också för att ventilen är i fortsatt gott skick efter att ni stängt/öppnat den. Om ventilen går sönder eller problem uppstår vid stängning/ öppning av ventilen ska detta omgående meddelas Miva. Är ni osäkra på om ni kan stänga ventilen på ett säkert sätt kan vi med en (1) veckas framförhållning antingen stänga ventilen vid önskad tidpunkt eller bestämma tid med er då vi på plats visar hur ventilen stängs på ett säkert sätt.

Notera att det inte är tillåtet att på eget bevåg och utan att ha haft kontakt med Miva stänga/öppna ventiler. Det ställer både oss och er i ett besvärligt läge om exempelvis en ventil dras sönder.

Denna överenskommelse bygger på en god kontakt och ett förtroende. Vi vill också betona vikten av framförhållning för att alla parter ska kunna göra ett bra arbete.

Tack för att ni fakturerar korrekt

Vi vill påminna om att det är fastighetsägaren/slutkunden som ska faktureras vid åtgärder som gjorts i anslutning till fastighetens va-installation. I de fall slutkunden anser att Miva ska bekosta arbetet är det upp till hen att kontakta Miva och göra anspråk om detta.

Eventuella frågor kan ställas till Mivas kundservice.