DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Tillstånd att transportera privat grovavfall upphör den 16 juni

Sedan en tid tillbaka har företag kunnat ansöka om tillstånd för att transportera grovavfall från privatpersoner till återvinningscentralen på Må. Från och med den 16 juni 2014 upphör detta tillstånd att gälla.

Endast Miva får transportera hushållsavfall

Orsaken till att företag via fullmakt inte längre kan lämna privat grovavfall är att systemet inte har fungerat tillfredsställande. Vi har också bedömt att det nuvarande systemet inte är förenligt med miljöbalken. Enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får samla in och trans­portera bort hushållsavfall. I Örnsköldsviks kommun är det endast Miva som ansvarar för detta.

I samband med att Må återvinningscentral byggts om och även öppnats upp för företagskunder har vi därför beslutat att ta bort systemet med tillstånd för företag att lämna privat grovavfall.

Privatpersoner kan få sitt grovavfall hämtade av Miva

Möjligheten att slänga grovavfall på våra återvinningscentraler ingår i grund­avgiften för hushållsavfall som privatpersoner betalar. Detta ingår däremot inte i den grundavgift som företag betalar.

Privatpersoner som inte har möjlighet att själva besöka en återvinningscentral kan via Miva beställa hämtning av grovavfall och elektronik enligt en särskild turlista. Tjänsten kostar 250 kr och vid varje tillfälle kan upp till fem kollin hämtas. Hämtning av grovavfall kan beställas via vår webbplats eller genom att kontakta kundservice.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0660-330 400. Ni kan såklart också prata med vågoperatören när ni kommer till Må återvinningscentral

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster