DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Spårbarhetskrav för farligt avfall och elektronikavfall

Sedan den 1 november 2020 gäller nya regler med krav på att företag ska rap­portera uppgifter om sitt farliga avfall till Naturvårdsverket. Från den 15 mars 2021 krävs därför ett transportdokument i samband med att ert företag lämnar farligt avfall till Miva

Nästan alla typer av företag producerar någon form av farligt avfall som t ex elektronik, im­pregnerat trä, lysrör och olika kemikalier. Skyldigheten att rapportera gäller allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, advokatbyrå eller en enskild målare. Även Miva som samlar in och tar emot farligt avfall omfattas av de skärpta kraven.

Som företagare måste ni rapportera ert farliga avfall till både Miva och Naturvårdsverket. Ert elektronikavfall ska rapporteras till Elkretsen.

Från den 15 mars 2021 krävs ett transportdokument i samband med att ert företag lämnar farligt avfall till Miva. Det är ni som företag och kund som ska fylla i dokumentet. En förberedd mall till­sammans med en lathund finns via länken nedan. Det som är elektronikavfall ska dock inte rapporteras till Miva, utan till Elkretsen. Exakt hur du gör framgår via länken nedan.

De skärpta kraven innebär ingen skillnad i avgift när ni besöker återvinnings­centralen. Detta är nya ru­tiner även för oss på Miva och vi vill därför nämna att vi successivt kommer att förbättra och förenkla dem för er som kund.

Rapportera farligt avfall - så här gör du