DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Prisjusteringar på spillolja

På grund av sjunkande oljepriser har marknaden för spillolja drastiskt förändrats. Priset för spillolja justeras därför till 1 300 kr/ton från och med 21 april 2020.

Taxa för verksamhetsavfall