DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Prisjusteringar för verksamhetsavfall

Från och med den 1 januari 2021 justerar vi en del av våra priser för verksamhetsavfall.

Priserna justeras på grund av generella kostnadsökningar, höjd förbränningsskatt och förändrade och dyrare hantering och behandling av vissa avfallsslag. Priset för gips kommer att sänkas väsentligt vilket beror på att gips fortsättningsvis kommer att gå till återvinning istället för deponering.

Här kan du redan nu ta del av de nya avgifterna.

Prislista för verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning (fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall)

Typ av avfall

Pris ex moms

Osorterat avfall¹

2 100 kr/ton

Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x 20 cm)

1 430 kr/ton

Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm)

2 000 kr/ton

Deponirest

1 800 kr/ton

Gips

1 500 kr/ton

Träavfall, rent trä

1 200 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm)

500 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm)

1 500 kr/ton

Sluttäckningsmassor ovan tätskikt²

0 kr/ton

Metallskrot

0 kr/ton

Ris och kvistar

500 kr/ton

Ris och löv, blandat

600 kr/ton

Stubbar

1 950 kr/ton

Slam från fettavskiljare

1 300 kr/ton

Oavvattnat slam

1 100 kr/ton

Matfett och matolja

2,50 kr/kgFarligt avfall


Impregnerat trä

2 600 kr/ton

Asbest

1 650 kr/tonAvfall med producentansvar som lämnas utan kostnad

Lysrör

0 kr

Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor)

0 kr

Småbatterier

0 kr

Elektronik från företag

0 kr

Kyl och frys

0 kr

¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360, för mer information.