DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Mottagning av oljeavskiljar- och tvätthallsslam nedlagd

Sedan december 2015 har anläggningen för mottagning av oljeavskiljarvatten och tvätthallsslam vid Må avfallsanläggning varit stängd på grund av tekniska problem. Efter ytterligare undersökning har vi kommit fram till att anläggningen tyvärr inte är möjlig att öppna i nuvarande skick. De åtgärder som behöver utföras för att kunna öppna anläggningen bedöms dessutom som alltför stora. Vi har därför beslutat att lägga ner anläggningen.

Vi hänvisar till motsvarande anläggningar i närområdet:

  • Dovatech Recycling AB Umeå, telefon 090-18 80 50
  • Lundstams Umeå, telefon 090-13 35 00
  • Stena Umeå, telefon 090-77 72 22
  • Ragn-Sells Dåva Umeå, telefon 070-92724 33, 070-927 21 63
  • Ragn-Sells Söråker, telefon 010-723 13 05

Mottagningen av övriga avfallsslag på Må avfallsanläggning fungerar normalt och ni är välkomna att lämna dessa precis som tidigare.