DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Möjlighet att begära anstånd med betalning på grund av Corona

Örnsköldsviks kommun har beslutat att företagare ska ges möjlighet att skjuta upp förfallodag på kostnader för vatten, avlopp och hushållsavfall under perioden 20 mars till 1 september 2020.

Uppskov är möjligt för verksamheter som på grund av minskad efterfrågan kopplad till Coronapandemin får en betydande intäktsminskning. Som exempel kan nämnas verksamheter inom restaurang och besöksnäring.

Fyll i formuläret via nedanstående länk för att begära uppskov på en faktura företaget fått under ovanstående period. Tänk på att debiteringen av våra tjänster fortsätter som vanligt och att du om så önskar måste begära anstånd för varje faktura.

Begära anstånd med betalning på grund av Corona