DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Information om tappställen för större mängder vatten

Tappställen för vatten ute i samhället har tidigare varit synonymt med brandposter. Dessa finns i första hand till för räddningstjänsten och deras uppdrag med att begränsa skador vid bränder. När en brandpost används är risken stor att avlagringar frigörs från ledningarnas rörväggar och att vattnet därför blir missfärgat.

För att minska risken för föroreningar när stora mängder vatten sporadiskt tappas från ledningsnätet har vi påbörjat ett arbete med att iordningställa speciella tappställen. Det innebär att vi endast i undantagsfall beviljar tillåtelse att använda traditionella brandposter.

Läs mer om vad som gäller när ditt företag har behov av att tappa stora mängder vatten