DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Höjt pris för deponirest

Från och med den 1 januari 2015 höjs deponiskatten från 435 kr/ton till 500 kr/ton. Detta medför att vi höjer vårt pris för deponirest med motsvarande belopp. Det nya priset blir 1 565 kr/ton.

Prislista för verksamhetsavfall