DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Förpackningsmaterial på Må avfallsanläggning

FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ansvarar för insamling och omhändertagande av förpackningsmaterial. För närvarande har FTI ingen entreprenör som omhändertar de förpackningar som företag lämnar på Må avfallsanläggning. FTI arbetar intensivt för att teckna avtal med en ny entreprenör. Under tiden finns tyvärr ingen möjlighet för företag att lämna förpackningsmaterial på Må avfallsanläggning. Glasförpackningar lämnas som tidigare kostnadsfritt hos Suez på Skortsedsvägen 17 i Örnsköldsvik.

Eventuella frågor hänvisas till FTIs kundtjänst på 0200-88 03 11.