DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Företag och privatpersoner återvinner på samma plats

Just nu händer det mycket på vår anläggning på Må. Ett omfattande arbete pågår för att sluttäcka den gamla deponin så att naturen kan ta över marken, och samtidigt håller vi på att se över både våra lokaler och rutiner inom an­läggningen. En del förändringar påverkar dig som företagskund hos oss.

Företag och privatpersoner återvinner på samma plats

Avfall från företag och verksamheter lämnas på vår återvinningscentral mot en avgift. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som ert företag årligen betalar. Men nu inför vi enhetspris och gör det enklare att besöka oss!

Den mest påtagliga förändringen är nämligen att återvinningscentalen för företag flyttar ihop med centralen för privatpersoner. Det är ett led i att samla mottagandet av avfall till en plats och att utveckla vår återvinningscentral, som är modern och till och med prisbelönt. När ni besöker återvinnings­centralen behöver ni dessutom inte passera vår fordonsvåg.

Från och med den 1 april 2014 lämnar ni som företagare ert grovavfall på samma plats som privatpersoner. Företag och privatpersoner använder samma infart genom grindarna, men lägger sig i var sin fil. Privatpersoner i den vänstra filen och företagare i den högra filen.

Enhetspris och terminal för smidig fakturering

En annan förändring är att vi inför enhetspris för företag. Varje gång ni be­söker återvinningscentralen betalar ni 300 kr exklusive moms och kan då lämna upp till 2 m³ avfall. För att det ska fungera måste ni ha ett kort som ni lägger mot en termi­nal när ni kört in på återvinningscentralen. Kortet är kopplat till ert företag och genererar en faktura i slutet av månaden.

Enklast skaffar ni ett kort vid ert första besök efter den 1 april. Prata med vågoperatören som numera sitter i anslutning till terminalen vid återvinnings-centralen. Kortet kostar inget och flera kort kan registreras på samma företag. I det bifogade informationsbladet kan ni läsa mer om hur terminalen fungerar.

Farligt avfall?

Ska ditt företag lämna farligt avfall måste ni alltid kontakta och få hjälp av vår personal. I dessa fall behöver ni inte registrera er via terminalen eftersom far­ligt avfall även fortsättningsvis debiteras per kilo. Stanna vid terminalen och ta sedan kontakt med vår personal via terminalen. Ska ni lämna både farligt avfall och övrigt grovavfall registrerar ni er som vanligt och kontaktar därefter vår personal.

Elektronik och vitvaror?

Elektronik och vitvaror ingår i producentansvaret och kan därför lämnas kostnadsfritt. Ska ditt företag endast lämna elektronik och/eller vitvaror be­höver ni inte registrera ert besök. Stanna vid terminalen och ta istället kontakt med vår personal via terminalen. Ska ni lämna både elektronik och/eller vitvaror tillsammans med övrigt grovavfall registrerar ni er som vanligt.

Förpackningar?

Förpackningsmaterial ingår i producentansvaret där Förpack­nings- och Tidningsinsamlingen, FTI, sköter insamlingen. Företag lämnar kostnadsfritt förpackningar på den stora planen som ligger till vänster när ni passerat infarten till Må återvinningscentral.

Tunga fordon till Må avfallsanläggning

Återvinningscentralen är anpassad för mindre fordon. Tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer hänvisas till Må avfallsanläggning precis som tidigare. Fortsätt då förbi återvinningscentralen och passera via vår for­dons­våg för att väga in och registrera avfallet. Behöver ni hjälp, kan ni enkelt få kontakt med vågoperatören via terminalen.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0660-330 400. Ni kan såklart också prata med vågoperatören när ni kommer till Må återvinningscentral. Välkommen!

Läs mer om Må återvinningscentral för företagskunder

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster