DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Farligt avfall lämnas alltid separat

Under sommaren hade vi en incident med osorterat avfall som började brinna på Må avfallsanläggning. Orsaken var att det osorterade avfallet innehöll farligt avfall.

Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får aldrig ingå i eller blandas med några andra fraktioner som lämnas hos oss.

Är ni osäker på vad som klassas som farligt avfall, se vår information på miva.se/farligtavfall. Generellt handlar det om kemiska produkter som är märkta med orangefärgade farosymboler. Även impregnerat trä klassas som farligt avfall.

Spårbarhetskrav på farligt avfall

Sedan den 1 november 2020 gäller nya regler med krav på att företag ska rap­portera uppgifter om sitt farliga avfall till Naturvårdsverket. Från den 15 mars 2021 krävs därför ett transportdokument i samband med att ert företag lämnar farligt avfall till Miva

Läs mer om spårbarhetskravet