DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Dammande material får inte lämnas

Återvinningscentralerna är arbetsmiljön för vår värdefulla personal. Tyvärr har vi fortfarande problem med avfall som dammar och som skapar en ohälsosam arbetsmiljö. Från och med årsskiftet skärper vi därför kravet på att allt avfall som dammar måste vara förpackat i genomskinliga säckar eller dylikt. Du som kommer med exempelvis isolering eller sågspån som inte är förpackat får med andra ord inte lämna detta utan att först förpacka avfallet. Tack för visad förståelse.