DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Att tänka på vid byggande av flerfamiljshus

Till dig som planerar att bygga ett flerfamiljshus vill vi tipsa om Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Handboken innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera.

Läs mer om handboken för avfallsutrymmen