Verksamhetsavfall

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Alla avgifter som anges är exklusive moms och gäller från 1 januari 2021 och tills vidare. I förekommande fall ingår även övriga skatter.

Företag och verksamheter kan lämna grovavfall, elektronikavfall samt farliga avfall på Må avfallsanläggning mot en avgift enligt nedanstående prislista. Nedan framgår de vanligaste avfallsslagen. För övrigt avfall eller vid frågor, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Viktigt! Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får aldrig ingå i eller blandas med några andra fraktioner som lämnas hos oss. 

Läs mer om Må avfallsanläggning

Prislista för verksamhetsavfall vid Må återvinningscentral (fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall)

Typ av avfall

Pris ex moms

Enhetspris, upp till två kubikmeter (m³)

300 kr

Överstigande, per kubikmeter (m³)

150 kr

Prislista för verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning (fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall)

Typ av avfall

Pris ex moms

Osorterat avfall¹

Viktigt! Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får aldrig ingå i eller blandas med några andra fraktioner. 

2 100 kr/ton

Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x 20 cm)

1 430 kr/ton

Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm)

2 000 kr/ton

Deponirest

1 800 kr/ton

Gips

1 500 kr/ton

Träavfall, rent trä

1 200 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm)

500 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm)

1 500 kr/ton

Metallskrot

0 kr/ton

Ris och kvistar

500 kr/ton

Ris och löv, blandat

600 kr/ton

Stubbar

1 950 kr/ton

Slam från fettavskiljare

1 300 kr/ton

Oavvattnat slam

1 100 kr/ton

Matfett och matolja

2,50 kr/kgFarligt avfall

Viktigt! Nya regler med krav på att företag ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Läs mer


Impregnerat trä

2 600 kr/ton

Asbest

1 650 kr/ton

Färgburkar

8 kr/kg

Oljefilter/absol/lösningsmedel

10 kr/kg

Syror/baser/glykol/sprayburkar (färg)

15 kr/kg

Sprayburkar (isocyanater)

25 kr/kgAvfall med producentansvar som lämnas utan kostnad

Lysrör

0 kr

Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor)

0 kr

Småbatterier

0 kr

Elektronik från företag

0 kr

Kyl och frys

0 kr

¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360, för mer information.

Felangiven fraktion

Felangiven fraktion vid invägning, felsorterad fraktion eller felaktigt placerad fraktion vid våra återvinningscentraler debiteras med ordinarie avgift för osorterat avfall plus 1 000 kr/ton.

Större volymer

För ytterligare information eller prisförslag för stora volymer av ovanstående eller andra materialslag, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Övrigt

När Miva utför tjänster som inte kan beräknas enligt prislistan ovan lämnas pris efter överenskommelse.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

En mobil ger 86 kg avfall

#43 För att producera en enda mobiltelefon genereras 86 kilo avfall. Genom att använda den längre och sälja den vidare kan du göra både plånboken och miljön en stor tjänst.

Fler miljötips