Slamtömning

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Ordinarie tömning

Vid regelbunden hämtning, efter planerad turlista, med maximal slanglängd på 20 meter faktureras nedanstående avgifter. I avgiften ingår även att vi transporterar bort och tar hand om slammet.

Grundavgift för volym upp till 2 kubikmeter¹, per tömning

1 675,00 kr

Tillägg för volym över 2 kubikmeter, per kubikmeter

270,00 kr

Framkörningsavgift då tömning inte kunnat ske²

875,00 kr

Timtaxa vid extraordinära problem vid tömning

1 400,00 kr

¹ Den vanligaste storleken på en trekammarbrunn är två kubikmeter.
² Debiteras då något på kundens fastighet orsakat att tömning inte kunnat ske.

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter utgår vid tömning utöver ordinarie tömning efter planerad turlista och om extra slang behövs.

Budad tömning inom 7 arbetsdagar, tillägg utöver ordinarie taxa

625,00 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tillägg utöver ordinarie taxa

1 230,00 kr

Extralång slang, 21-35 meter

100,00 kr

Extralång slang, 36-50 meter

405,00 kr

Extralång slang, 51-65 meter

692,50 kr

Fullständig taxa för avfall och slam

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Snålspolande dusch

#7 Skaffa snålspolande munstycken till duschen. Duscha heller inte längre än nödvändigt.

Fler miljötips