Slamtömning

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2019.

Ordinarie tömning

Vid regelbunden hämtning, efter planerad turlista, med maximal slanglängd på 20 meter faktureras nedanstående avgifter. I avgiften ingår även att vi transporterar bort och tar hand om slammet.

Grundavgift för volym upp till 2 kubikmeter¹, per tömning

1 430 kr

Tillägg för volym över 2 kubikmeter, per kubikmeter

230 kr

Framkörningsavgift då tömning inte kunnat ske²

750 kr

¹ Den vanligaste storleken på en trekammarbrunn är två kubikmeter.
² Debiteras då något på kundens fastighet orsakat att tömning inte kunnat ske.

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter utgår vid tömning utöver ordinarie tömning efter planerad turlista och om extra slang behövs.

Budad tömning inom 7 arbetsdagar, tillägg utöver ordinarie taxa

535,00 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tillägg utöver ordinarie taxa

1 050,00 kr

Extralång slang, 21-35 meter

86,25 kr

Extralång slang, 36-50 meter

345,00 kr

Extralång slang, 51-65 meter

585,00 kr

Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Ställ en skräphink i badrummet

#6 Ställ en skräphink i badrummet för sådant som inte ska kastas i avloppet, t ex bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstops, tandtråd, våtservetter, tvättlappar och pappershanddukar.

Fler miljötips