Latrin i engångsemballage

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2019.

Latrin i engångsemballage

Engångsemballage för uppsamling av latrin hämtas i Mivas kundservice, Sjögatan 4A och lämnas till Må återvinningscentral. Latrin kan även hämtas vid fastigheten inom 7 arbetsdagar från beställningstillfället. Kostnaden faktureras när behållarna hämtats. Beställ via kundservice. Anmäl hur många behållare som önskas för säsongen samt när dessa ska hämtas.

Latrinbehållare, per styck

80,00 kr

Extra säck, per styck

12,50 kr

Hämtning av max 2 behållare, per tillfälle

525,00 kr

Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga taxan. Här kan du ladda ner det kompletta taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Låna eller hyr mera

#21 Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen.

Fler miljötips