Varför inte utöka reduktion av viktavgift till flerfamiljshus och kunder med andra sjukdomar?

Dels skulle det bli komplicerat att ordna rent praktiskt i de flesta flerfamiljshus, där många hushåll lägger sina sopor i gemensamma kärl utan att de vägs. Att viktreduceringen skulle gälla även andra sjukdomar skulle innebära en svår gränsdragning för vilka sjukdomar som skulle godkännas för viktreducering och inte.

Snålspolande dusch

#7 Skaffa snålspolande munstycken till duschen. Duscha heller inte längre än nödvändigt.

Fler miljötips