Jag känner till andra kommuner som erbjuder reducerad renhållningsavgift, hur kan det komma sig?

Vi känner till att det finns liknande rabattsystem i andra kommuner, men vi kan inte säga något om i vilken utsträckning de lever upp till likställighetsprincipen i kommunallagen eller inte. Däremot kan vi konstatera att frågan om reducerad renhållningsavgift inte prövats rättsligt och att det därför inte finns något konkret fall att förhålla sig till.

Sudda fläcken väck

#22 Citronsyra eller ättiksprit löser kalkbeläggningar. Fläckar på golv kan tas bort med hjälp av vitt radergummi.

Fler miljötips